Slovník-detail

Queue

V kontexte Jira, „Queue“ (fronta) je termín, ktorý sa často používa na označenie zoznamu úloh alebo udalostí, ktoré čakajú na spracovanie.

V kontexte Jira, „Queue“ (rada, v rade) je termín, ktorý sa často používa na označenie zoznamu úloh alebo udalostí, ktoré čakajú na spracovanie.

Tieto fronty môžu existovať v rôznych častiach systému Jira a slúžia na organizáciu a riadenie toku práce.

Niektoré príklady front v Jira:

  1. Mail Queue: Rada e-mailov, kde sú uložené odoslané e-maily, ktoré ešte neboli doručené. Táto rada je dôležitá pre správne fungovanie notifikácií a upozornení v Jira.
  2. Build Queue: Rada úloh na zostavenie softvéru. Ak sa používa integrácia s nástrojmi na zostavenie (napr. Jenkins), úlohy na zostavenie sa zaradia do tejto fronty a postupne sa spracovávajú.
  3. Issue Queue: Rada úloh alebo udalostí, ktoré čakajú na spracovanie. Táto rada môže obsahovať rôzne typy úloh, ako sú vytváranie, aktualizácia alebo riešenie problémov.
  4. Service Desk Queue: Fronta žiadostí od používateľov, ktoré čakajú na vybavenie alebo odpoveď od tímu poskytovania služieb.

Fronty v Jira umožňujú efektívne riadenie toku práce a zabezpečujú, aby úlohy boli spracované v správnom poradí a včas. Používatelia môžu mať prístup k rôznym zoznamom úloh v závislosti od ich úloh a oprávnení, čo prispieva k organizovanejšej a efektívnejšej správe projektov a procesov.