Slovník-detail

Quick Filter

„Quick filter“ (rýchly filter) v Jira je jednoduchý spôsob, ako filtrovať úlohy alebo záznamy na agilných tabuliach, ako sú Scrum alebo Kanban tabule.

„Quick filter“ (rýchly filter) v Jira je jednoduchý spôsob, ako filtrovať úlohy alebo záznamy na agilných tabuliach, ako sú Scrum alebo Kanban tabule.

Tieto filtre umožňujú rýchlo prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami úloh na základe špecifických kritérií, čo umožňuje používateľom sa jednoducho zamerať na rôzne aspekty práce.

Quick filtre sú obvykle zobrazené na agilných tabuliach ako súčasť panelu s filtrom alebo voľby filtrovania. Používateľ môže jednoducho kliknúť na quick filter a vybrať konkrétnu voľbu, ktorá zobrazí iba určité typy úloh alebo záznamov.

Príklady quick filtrov môžu zahŕňať:

  1. Zobrazenie úloh s vysokou prioritou: Tento quick filter by zobrazil iba úlohy s vysokou prioritou, čím by sa zvýšila pozornosť tímu na najdôležitejšie úlohy.
  2. Zobrazenie úloh priradených mne: Tento quick filter by zobrazil iba úlohy priradené konkrétnemu používateľovi, čo mu umožní ľahko sledovať vlastné úlohy.
  3. Zobrazenie úloh v súčasnej iterácii: Tento quick filter by zobrazil iba úlohy priradené k aktuálnej iterácii alebo sprintu, čím by sa zameriaval len na prácu v rámci aktuálnej iterácie.

Quick filtre umožňujú používateľom rýchlo a ľahko meniť zobrazenie úloh na agilných tabuliach podľa rôznych kritérií a potrieb, čím zvyšujú flexibilitu a efektivitu pri práci s Jira.

 

Príklad filtra:

Predpokladajme, že sme členmi tímu pracujúceho na Kanban boarde v Jira a chceme vytvoriť quick filter, ktorý zobrazí iba úlohy s vysokou prioritou. Tu je príklad takéhoto quick filtra:

Priority = High

V tomto príklade:

  • Priority = High znamená, že filter vyhľadáva iba úlohy s vysokou prioritou.

Tento quick filter by sme použili na Kanban boarde, aby sme zobrazili iba úlohy, ktoré sú označené ako „High Priority„. Týmto spôsobom by sme mohli rýchlo a jednoducho zobraziť najdôležitejšie úlohy a zamerať sa na ich dokončenie.