Slovník-detail

Release

Je to proces, pri ktorom sa vybraná verzia produktu (napríklad softvéru) označí ako hotová a pripravená na distribúciu alebo nasadenie.

„Release“ v Jira označuje uvoľnenie verzí softvéru alebo produktu.

Je to proces, pri ktorom sa vybraná verzia produktu (napríklad softvéru) označí ako hotová a pripravená na distribúciu alebo nasadenie.

V kontexte Jira, vytvorenie release zvyčajne zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Plánovanie release: Definovanie cieľov a rozsahu pre danú verziu produktu, určenie funkcií, opráv alebo vylepšení, ktoré majú byť zahrnuté.
  2. Vývoj a testovanie: Vývojový tím pracuje na implementácii a testovaní nových funkcií alebo opráv, ktoré sú súčasťou danej verzie.
  3. Uvoľnenie (Release): Po úspešnom testovaní a overení je verzia produktu označená ako hotová a pripravená na uvoľnenie. V Jira sa tento krok často realizuje vytvorením „release issue“ alebo záznamu, ktorý obsahuje informácie o uvoľnení, ako je názov release, dátum uvoľnenia, prípadne aj podrobný popis a iné relevantné informácie.
  4. Nasadenie: V tejto fáze sa vybraná verzia produktu nasadí do produkčného prostredia alebo je distribuovaná koncovým používateľom.
  5. Správa release: Po uvoľnení je dôležité sledovať vývoj a v prípade potreby riešiť akékoľvek problémy alebo chyby, ktoré sa môžu objaviť.

Správa release v Jira pomáha tímom efektívne plánovať, sledovať a riadiť proces vydávania nových verzií produktov a softvéru. Taktiež umožňuje transparentnú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi tímu a zainteresovanými stranami počas celého procesu.