Slovník-detail

Scrum Board

Scrum board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý pomáha tímu Scrum sledovať a spravovať ich prácu počas iteratívneho vývoja softvéru podľa Scrum metodológie.

Scrum board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý pomáha tímu Scrum sledovať a spravovať ich prácu počas iteratívneho vývoja softvéru podľa Scrum metodológie.

Tieto nástroje poskytujú prehľad o práci, ktorá je rozdelená do krátkych vývojových cyklov nazývaných „sprinty“, ako aj o stavoch jednotlivých úloh v rámci týchto cyklov.

Scrum board v Jira zvyčajne zobrazuje nasledujúce prvky:

  1. Backlog: Zoznam úloh alebo položiek, ktoré sú v rámci projektu alebo sprintu na vykonanie. Tieto položky sú zvyčajne prioritizované podľa dôležitosti.
  2. Sprint board: Vizualizácia práce, ktorá je plánovaná a vykonávaná počas aktuálneho sprintu. Tento board zvyčajne obsahuje stĺpce, ktoré reprezentujú rôzne fázy úloh, ako sú „To Do“, „In Progress“ a „Done“.
  3. Úlohy a karty: Jednotlivé úlohy alebo položky v rámci backlogu alebo sprintu sú zobrazené ako karty. Tieto karty obsahujú informácie o úlohe, ako je názov, popis, zodpovedná osoba a stav.
  4. Stavy úloh: Stĺpce alebo oblasti na Scrum boarde reprezentujú rôzne stavy úloh, ktoré prechádzajú počas ich vykonávania, ako sú „Nová úloha“, „Vo vyhotovení“ a „Hotovo“.

Scrum board v Jira umožňuje tímu sledovať postup ich práce, identifikovať potenciálne prekážky a udržiavať si prehľad o tom, čo je potrebné urobiť v rámci aktuálneho sprintu alebo projektu. Taktiež umožňuje rýchle reagovanie na zmeny a aktualizáciu plánovania na základe aktuálnej situácie.