Slovník-detail

Scrum of Scrums

„Scrum of Scrums“ v Jira je koncept, ktorý sa používa pri skalovaní Scrumu pre veľké projekty alebo pre projekty, ktoré zahŕňajú viacero Scrum tímov.

„Scrum of Scrums“ v Jira je koncept, ktorý sa používa pri skalovaní Scrumu pre veľké projekty alebo pre projekty, ktoré zahŕňajú viacero Scrum tímov.

Tento koncept zahŕňa pravidelné stretnutia zástupcov z jednotlivých Scrum tímov, ktoré majú za účel zabezpečiť koordináciu, komunikáciu a zdieľanie informácií medzi tímami.

V kontexte Jira môže Scrum of Scrums zahŕňať nasledujúce prvky:

  1. Stretnutia Scrum of Scrums: Zástupcovia z jednotlivých Scrum tímov sa pravidelne stretávajú, aby zdieľali informácie o pokroku, prekážkach a závislostiach medzi tímami.
  2. Spoločný Scrum board: Tímy môžu zdieľať spoločný Scrum board alebo používať nástroje na zobrazenie vzájomných závislostí a koordináciu práce medzi tímami.
  3. Integrácia a synchronizácia práce: Tímy spolupracujú na integrovaní svojej práce a synchronizácii dodávok, aby zabezpečili, že rôzne komponenty alebo funkcionality produktu sú vyvíjané súbežne a vzájomne kompatibilné.
  4. Identifikácia a riešenie prekážok: Stretnutia Scrum of Scrums umožňujú identifikovať a riešiť prekážky, ktoré ovplyvňujú viacero tímov a koordinovať riešenia pre celý projekt.

Scrum of Scrums v Jira pomáha veľkým projektom alebo organizáciám riadiť viacero Scrum tímov a zabezpečiť, že práca medzi tímami je koordinovaná a efektívna. Tento prístup umožňuje tímom rýchlejšie reagovať na zmeny a lepšie riadiť závislosti a riziká vo veľkých projektoch.