Slovník-detail

Severity

„Severity“ v Jira sa často používa na označenie vážnosti alebo závažnosti chyby, problému alebo nedostatku.

„Severity“ v Jira sa často používa na označenie vážnosti alebo závažnosti chyby, problému alebo nedostatku.

Tento parameter pomáha určiť, aké vážne je dané problém a aký je jeho potenciálny vplyv na produkt, službu alebo proces.

Typicky sa „severity“ v Jira označuje pomocou určitých stupňov alebo kategórií, ktoré určujú vážnosť problému. Napríklad, môžu to byť nasledujúce kategórie:

  1. Critical: Problém, ktorý má vážny vplyv na funkčnosť produktu alebo služby a vyžaduje okamžitú pozornosť a riešenie.
  2. Major: Významný problém, ktorý má významný vplyv na používateľskú skúsenosť alebo funkčnosť, ale nie je tak urgentný ako kritické problémy.
  3. Minor: Menej závažný problém, ktorý má malý vplyv na používateľskú skúsenosť alebo funkčnosť, ale môže byť potrebné ho vyriešiť v budúcnosti.
  4. Trivial: Problém, ktorý má minimálny vplyv na používateľskú skúsenosť alebo funkčnosť a nemusí byť prioritou.

Užívatelia Jiry môžu nastaviť „severity“ pri vytváraní a spravovaní problémových tiketov alebo chýb. Toto označenie pomáha tímom riadiť a prioritizovať prácu, pričom kritické problémy sa riešia najskôr, zatiaľ čo menšie problémy môžu byť odložené na neskôr.