Slovník-detail

Status

V Jira, „Status“ (stav) je stav alebo fáza, v ktorej sa úloha nachádza v rámci vývojového cyklu.

V Jira, „Status“ (stav) je stav alebo fáza, v ktorej sa úloha nachádza v rámci vývojového cyklu.

Je to kľúčové pole, ktoré indikuje, čo sa deje s danou úlohou a aké kroky sú potrebné na jej dokončenie.

Tu sú niektoré základné stavy v Jira:

  1. Nová (New): Úloha bola vytvorená, ale ešte nebola priradená na vyriešenie. Môže to znamenať, že sa ešte nezačalo pracovať na úlohe, alebo že sa čaká na pridelenie pracovníkovi.
  2. V riešení (In Progress): Úloha je priradená pracovníkovi a momentálne sa na nej pracuje.
  3. Vyriešená (Resolved): Práca na úlohe je dokončená a je pripravená na testovanie alebo overenie.
  4. Zavretá (Closed): Úloha bola úspešne dokončená a uzavretá. Môže to znamenať, že bola vyriešená, otestovaná a schválená ako dokončená.
  5. Zamietnutá (Rejected): Úloha bola zamietnutá alebo odmietnutá. To sa môže stať, ak sa ukázalo, že požiadavka nebola relevantná, nepodstatná alebo jej vykonanie nie je možné.
  6. Čaká na spätnú väzbu (Awaiting Feedback): Úloha je dokončená, ale čaká na spätnú väzbu od iných členov tímu alebo zainteresovaných strán.
  7. Čaká na nasadenie (Awaiting Deployment): Úloha bola vyriešená a testovaná, ale čaká na nasadenie do produkčného prostredia.
  8. Otvorená (Open): Úloha je otvorená a aktívna, ale zatiaľ nebola priradená na vyriešenie.

Stavy v Jira umožňujú používateľom a tímovým členom sledovať postup práce, identifikovať úlohy, ktoré vyžadujú pozornosť, a zabezpečiť, aby sa úlohy efektívne spracúvali a dokončovali.