Slovník-detail

Story

„Story“ v Jira je typ „issue“ (úlohy), ktorý sa používa na reprezentáciu funkčných požiadaviek alebo vlastností produktu z pohľadu užívateľa.

„Story“ v Jira je typ „issue“ (úlohy), ktorý sa používa na reprezentáciu funkčných požiadaviek alebo vlastností produktu z pohľadu používateľa.

Je to zvyčajne jednoduchý opis niečoho, čo používateľovi pomôže dosiahnuť určitý cieľ alebo vyriešiť nejaký problém. Story je základnou jednotkou práce v agilných metodikách vývoja softvéru, ako je napríklad Scrum, a je zvyčajne súčasťou backlogu produktu.

Tu sú niektoré charakteristiky story v Jira:

  1. Používateľský príbeh: Story je zvyčajne formou krátkeho naratívneho opisu z pohľadu používateľa alebo zákazníka. Má za cieľ popísať konkrétnu funkciu alebo vlastnosť produktu, ktorá má pre používateľa hodnotu.
  2. Zrozumiteľnosť a jasnosť: Story by mala byť jasne definovaná a zrozumiteľná pre všetkých členov tímu. Je to obvykle krátka a zrozumiteľná definícia požiadavky.
  3. Zodpovednosť: Story môže byť priradená konkrétnym členom tímu, ktorí sú zodpovední za jej implementáciu.
  4. Sledovanie pokroku: Story môže mať definované stavové prechody, ktoré umožňujú sledovať jej pokrok od začiatku až po dokončenie.
  5. Súčasť backlogu: Story je zvyčajne súčasťou backlogu produktu a môže byť plánovaná a implementovaná v rámci iterácií vývoja (sprintov).
  6. Dôležitosť pre používateľa: Story by mala mať jasne definovanú hodnotu pre používateľa alebo zákazníka produktu.

Story je dôležitým nástrojom pre definovanie a sledovanie funkčných požiadaviek v rámci tímu vývojárov. Je to spôsob, ako zabezpečiť, že všetci členovia tímu majú jasnú predstavu o tom, čo sa má vyvinúť a aká je hodnota tohto vývoja pre používateľa alebo zákazníka.