Slovník-detail

Sub-task

„Sub-task“ v Jira je podtyp úlohy, ktorý je podriadený k vyššiemu typu úlohy, ako sú príbehy (stories) alebo epiky.

„Sub-task“ v Jira je podtyp úlohy, ktorý je podriadený k vyššiemu typu úlohy, ako sú príbehy (stories) alebo epiky.

Sub-tasky sú používané na detailnejšie rozdelenie väčších úloh na menšie, jednoduchšie kroky, ktoré môžu byť vykonané jednotlivými členmi tímu. Tento prístup umožňuje lepšie riadenie a sledovanie práce v rámci projektu a vnáša transparentnosť do toho, ako sú veľké úlohy rozdelené a vykonávané.

Tu sú niektoré charakteristiky sub-taskov v Jira:

  1. Podriadenosť: Sub-tasky sú podriadené vyššiemu typu úlohy, ako sú príbehy alebo epiky, ktoré predstavujú väčšie jednotky práce.
  2. Detaily úlohy: Sub-tasky zvyčajne zahŕňajú detailnejšie kroky alebo akcie, ktoré treba vykonať na splnenie vyššej úlohy.
  3. Priradenie a sledovanie: Sub-tasky môžu byť priradené konkrétnym členom tímu, ktorí sú zodpovední za ich vykonanie a môžu sa sledovať ich pokrok.
  4. Sledovanie pokroku: Sub-tasky môžu mať definované stavové prechody, ktoré umožňujú sledovať ich pokrok od začiatku až po dokončenie.
  5. Súčasť workflow: Sub-tasky môžu byť súčasťou workflow projektu a môžu sa riadiť rovnakými procesmi ako vyššie úrovne úloh.
  6. Drobné úlohy: Sub-tasky sú často drobné úlohy, ktoré sú potrebné na splnenie vyššej úrovne práce a umožňujú lepšie riadenie detailov v rámci projektu.

Sub-tasky sú užitočným nástrojom pre detailnejšie rozdelenie väčších úloh na menšie kroky. Pomáhajú zlepšiť sledovanie a riadenie práce v rámci tímu a umožňujú lepšiu organizáciu a správu projektov v Jira.