Slovník-detail

Summary

V Jira je „Summary“ (zhrnutie) základné pole, ktoré obsahuje stručný popis úlohy alebo záznamu.

V Jira je „Summary“ (zhrnutie) základné pole, ktoré obsahuje stručný popis úlohy alebo záznamu.

Je to jedno z najdôležitejších polí v Jira, pretože poskytuje rýchly prehľad o obsahu a cieľoch daného záznamu.

Tu je niekoľko kľúčových bodov o poli „Summary“ v Jira:

  1. Stručný popis: Pole „Summary“ obsahuje stručný popis úlohy alebo záznamu, ktorý by mal byť dostatočne jasný a výstižný, aby pomohol používateľom identifikovať úlohu alebo záznam.
  2. Identifikácia záznamu: Zhrnutie slúži na jednoznačnú identifikáciu úlohy alebo záznamu v rámci projektu. Je to prvý prvok, ktorý používatelia zvyčajne vidia, keď prezerajú zoznam úloh alebo iných záznamov v Jira.
  3. Zobrazenie v zozname úloh: Zhrnutie je zobrazené v zozname úloh, čo umožňuje používateľom rýchlo prechádzať úlohy a identifikovať ich podľa ich popisu.
  4. Čitateľnosť a zrozumiteľnosť: Je dôležité, aby zhrnutie bolo jasné, zrozumiteľné a informatívne. Malo by poskytovať dostatočne užitočné informácie o úlohe alebo zázname.
  5. Editovateľnosť: Používatelia môžu upravovať pole „Summary“, ak je potrebné aktualizovať popis úlohy alebo záznamu.

Pole „Summary“ je kľúčovým prvkom v Jira, ktorý pomáha používateľom efektívne identifikovať, sledovať a spravovať svoje úlohy a projekty. Je to prvý bod kontaktu pre používateľov a zohráva dôležitú úlohu pri organizácii a správe práce v rámci agilného vývojového procesu.