Slovník-detail

Workflow

Workflow v Jira je postup alebo sada definovaných krokov, ktorými prechádzajú úlohy (issues) od ich vytvorenia až po ich dokončenie alebo uzavretie.

Workflow v Jira je postup alebo sada definovaných krokov, ktorými prechádzajú úlohy (issues) od ich vytvorenia až po ich dokončenie alebo uzavretie.

Tieto kroky určujú, ako sa úlohy pohybujú cez rôzne fázy ich životného cyklu a akcie, ktoré sa majú vykonať na každej fáze.

Typický workflow v Jira zahŕňa nasledujúce základné prvky:

  1. Stavy (States): Stavy predstavujú rôzne fázy, ktorými môže úloha prechádzať v rámci jej životného cyklu. Napríklad „Nová“, „V riešení“, „Čaká na schválenie“, „Dokončené“ atď.
  2. Prechody (Transitions): Prechody sú akcie, ktoré umožňujú prechod úlohy z jedného stavu do ďalšieho. Napríklad „Označiť ako vyriešené“, „Odoslať na schválenie“, „Zatvoriť úlohu“ atď.
  3. Akcie (Actions): Akcie sú dodatočné operácie, ktoré môžu byť vykonané na úlohách v určitých stavoch. Tieto akcie môžu zahŕňať pridávanie komentárov, priradzovanie úloh, aktualizáciu stavu a podobne.

Workflow v Jira môže byť definovaný a prispôsobený podľa potrieb konkrétneho tímu alebo projektu. Užívatelia môžu definovať vlastné stavy, prechody a akcie alebo použiť preddefinované workflow, ktoré sú súčasťou štandardnej konfigurácie Jira. Tieto pracovné postupy umožňujú efektívne riadiť tok práce, sledovať pokrok a udržiavať konzistentný a štandardizovaný spôsob práce v rámci tímu alebo organizácie.