Blog
4. januára 2019 Július Presinszky

Najpoužívanejšie aplikácie pre Atlassian riešenia

V EEA za tie roky čo používame produkty Atlassian, máme vyskúšaných a naprogramovaných veľa aplikácií. Prečítajte si, ktoré radi odporúčame našim zákazníkom.

V EEA za tie roky čo používame produkty Atlassian máme vyskúšaných a naprogramovaných veľa aplikácií. Prečítajte si, ktoré radi odporúčame našim zákazníkom.

Add-on je inštalovateľný komponent, ktorý dopĺňa alebo rozširuje funkcionalitu Jira (Confluence). Príkladom môže byť Jira Calendar plugin, umožňujúci zobrazovať due date úloh vo formáte kalendára. Jira (Confluence) prichádza s množstvom predinštalovaných rozšírení (nazývané sú aj systémové add-ony). Doinštalovať však môžeme aj viaceré add-ony priamo zo stránky Atlassian Marketplace alebo nahraním z disku vášho PC (napríklad používateľom naprogramovaný add-on). Rozšírenia na Atlassian Marketplace sú zväčša platené ale niektoré sú i zadarmo. V prípade platených add-onov je možné si ich bezplatne vyskúšať na 30 dní. Platí, že add-on si kupujeme pre rovnaký počet používateľov, ako je licencia Atlassian produktu. Príklad: ak máme Jira Core pre 500 používateľov, každý platený add-on musí byť licencovaný tiež pre 500 používateľov.

Jira

Script runner for Jira

kto ho ocení: administrátor Jira

hlavné benefity:

 • rozširuje JQL o ďalšie funkcie ako napríklad „hasAttachments“
 • možnosť rozšíriť workflows o vstavané alebo vlastné scriptované podmienky, validároty a post funkcie
 • Scriptované polia – hodnota pola je počítaná pri otváraní, editovaní úlohy pomocou skriptu
 • Administrovať projekty pomocou vstavaných scriptov (napr. kopírovať existujúci projekt)
 • Escalation service – umožňuje periodicky vykonávať zvolenú akciu (napr. zmena status nastavenie hodnoty poľa) na ulohách, ktoré vyhovujú určitým kritériam

Marketplace link

Dokumentacia link

Jira workflow toolbox

kto ho ocení: administrátor Jira

hlavné benefity:

 • nástroj rozširuje možnosti podmienok, validátorov a post funkcií vo workflove.
 • umožňuje vložiť post funkciu, ktorá zmení obsah zadefinovaného poľa.
 • možnosť upraviť tranzíciu tak, aby mohla byť vykonaná iba používateľom, ktorý je definovaný v určitom poli (napr. povoliť transition Approve iba používateľovi, ktorý je zvolený poli „Approver“).
 • Add-on je využívaný najmä administrátormi, ktorým umožňuje prispôsoboviť workflows v organizácii.
 • podobne ako script-runner tiež ponúka polia, ktorých hodnota sa vypočítava na základe určeného výrazu. Ako príklad možno uviesť pole, ktoré spočíta hodnoty dvoch iných polí (Celkové náklady = capex + opex).

Marketplace link

Dokumentácia link

BigGantt – neat gantt chart

kto ho ocení: projektový manažér, tím líder, release manažér

hlavné benefity:

 • slúži na vizualizáciu Jira úloh v Gantovom diagrame.
 • Gantov diagram je výborný pre „waterfall“ metodiku vývoja softvéru.
 • vieme si zvoliť množinu dát, ktoré sa majú zobrazovať v diagrame (napr. jeden projekt alebo výsledky filtra).
 • pri náhľade na Gant vidíme závislosti medzi jednotlivými úlohami.

Marketplace link

Dokumentácia link

Tempo Timesheets

kto ho ocení: projektový manažér, tím líder

hlavné benefity:

 • Add-on zlepšujúci možnosti vykazovania odpracovaného času na úlohách.
 • Jira „out of the box“ obsahuje jednoduchý mechanizmus na vykazovanie času strávaného riešením úloh.
 • Tempo Timesheets poskytuje každému používateľovi prehľad vo forme tabuľky, na ktorých úlohach, v ktoré dni a koľko odpracoval.
 • Nadriadený môže takto sledovať prácu svojho teamu.
 • Timesheets má v sebe integrovanú možnosť zasielania výkazu práce nadriadenému na schválenie.

Marketplace link

Dokumentácia link

Automation for Jira

kto ho ocení: manažér podpory, tím líder, administrátor

hlavné benefity:

 • pomáha vytvárať pravidlá, pomocou ktorých môžeme automatizovať často sa opakujúce úlohy.
 • príkladom môže byť uzatvorenie úlohy, ak zákazník neodpovedal do 10 dní.

Marketplace link

Dokumentácia link

Natural searchers for Jira

kto ho ocení: projektový manažér, tím líder

hlavné benefity:

 • aby sme zabezpečili správne poradie pri zoradení hodnôt polí môžme použiť add-on Natural Searchers for Jira.
 • tento add-on sa dá použiť pre vstavané textové polia a taktiež pre skriptované polia z add-onu ScriptRunner.
 • ak dáme zoradiť podľa hodnôt v textovom poli Jira ich štandardne zoradí tak, že hodnota „abc10“ bude pred „abc9“ (pretože abecedne je 1 pred 9), avšak add-on zabezpečí pre používateľov je prirodzenejšie opačné poradie (matematicky je 9 pred 10).

Vyskúšajte aplikáciu na Atlassian Marketplace

Dokumentácia link

Confluence

Gliffy Diagram for Confluence

kto ho ocení: architekt, analytik, dizajnér

hlavné benefity:

 • add-on umožňuje vytváranie rôznych diagramov. Používatelia teda už nie sú nútení kresliť diagramy v inom programe (napr. Microsoft Visio) a pripájať ich ako prílohy na Confluence stránku.
 • Gliffy podporuje veľké množstvo typov diagramov a umožňuje používateľom exportovať svoje diagramy do iných formátov ako napríklad PNG, JPEG.

Marketplace link

Dokumentácia link

Table filter and Charts for Confluence

Umožňuje filtrovať v komplexných tabuľkách na confluence stránkach. Pri vytváraní tabuľky určíme v ktorých poliach tabuľky sa má vyhľadávať, potom priamo na stránke pridávame kritéria. Taktiež umožňuje rýchle vizualizovanie dát z tabuľky vo forme grafu.

Marketplace link

Dokumentácia link

No Email Storm

Nahradzuje checkbox „Notify wathcers“ dvoma tlačidlami „Save“ a „Save&Notify“. Pri uložení dokumentu pomocou tlačidla Save notifikačný e-mail o zmene nie je zaslaný sledovateľom stránky.

Marketplace link

Dokumentácia link

Announcement Banner for Confluence

Umožňuje nastaviť správu, ktorá sa zobrazuje používateľom na vrchu všetkých stránok Confluence. Týmto spôsobom môžu administrátori informovať o planovaných výpadkoch aplikácie. Banner môže obsahovať HTML kód. Tento add-on má aj verziu pre JIRU.

Marketplace link

Dokumentácia link

Page tree as process map

Štruktúra stránok na ľavej strane je vizualizovaná ako procesná mapa na Confluence stránke. Používatelia môžu jednoducho meniť farby na procesnej mape. Poradie procesov v mape je definované poradím stránok. Po zmene poradia stránok v Confluence sa zmení aj poradie procesov v mape.

Vyskúšajte aplikáciu na Atlassian Marketplace

Dokumentácia link

U nás v EEA máme veľa vývojárov, ktorí pre našich klientov vyvinuli už viacej na mieru šitých aplikácií. Ak potrebujete nejaké rozšírenie pre Jiru alebo Confluence, obráťte sa na nás. My Vám odporučíme vhodnú aplikáciu alebo Vám ju naprogramujeme.

Július Presinszky
Atlassian konzultant

Podobné projekty