Blog
22. januára 2015 EEA s.r.o.

Atlassian konferencia

Pravidelne organizujeme Atlassian konferencie pre našich zákazníkov, kde predstavujeme aktuálne produkty.

V Bratislave sme 28. 4. 2015 zorganizovali Atlassian konferenciu

Určite ste už počuli o spoločnosti Atlassian.  Ich produkty (JIRA, Confluence, …) už viac ako 10 rokov zásadne menia pohľad na podnikové informačné systémy, na riadenie projektov a procesov, na „knowledge management“. Je pravdepodobné, že niektoré z riešení môže byť prínosné aj pre vás, preto sme sa rozhodli podeliť sa s Vami o naše dlhoročné skúsenosti. V Bratsilave sme 28. 4. 2015 zorganizovali už 2. Atlassian konferenciu v Bratislave.
1. oficiálna Atlassian konferencia  na Slovensku prebehla v našej réžii  12. júna 2014.

Na konferencii sme okrem iného prezentovali:

  • ako získať skutočný prehľad o tom, čo sa deje vo Vašej firme
  • ako postupne automatizovať firemné procesy
  • ako ustrážiť a sledovať projekty a zákazky tak, aby Vám nič neuniklo
  • ako riadiť celý životný cyklus projektu od jeho plánovania až po reporting
  • ako podporiť výmenu informácii, know-how, nápadov tak, aby z toho vznikla vyššia a efektívnejšia forma spolupráce či brainstormingu
  • ako efektívne alokovať a riadiť vašich ľudí na projektoch, zákazkach, podrobnosti o našom riešení na riadenie alokácií Feywa
  • ako jednoducho zabezpečiť sledovanie dochádzky zamestnancov, ich dostupnosť/nedostupnosť v daný čas, evidovať pracovný čas
  • a samozrejme o produktoch Atlassian – predovšetkým JIRA, JIRA Agile a Confluence

Pravdepodobne máte svoje firemné riešenie, informačný systém, ktorý niektoré z uvedených oblastí pokrýva, ale niekde nepostačuje a nie je ľahké ho modifikovať.
Zoznámte sa s aktuálnym trendom budovania IS, s riešeniami ktoré umožnia postupne pokryť všetky vaše kľúčové procesy tak, aby prínosy boli v rovnováhe s investíciou.
Skúsenosti 35.000 klientov Atlassian potvrdzujú že dokážeme postaviť riešenie takmer pre každý segment – IT, reklamnú agentúru, finančnú inštitúciu, médiá, verejný sektor, telekomunikácie

Podobné projekty