Slovník-detail

Query

„Query“ (dotaz) v Jira sa často odkazuje na dotazovací jazyk alebo funkciu, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať a filtrovať úlohy alebo udalosti v systéme Jira podľa určitých kritérií.

„Query“ (dopyt) v Jira sa často odkazuje na dopytovací jazyk alebo funkciu, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať a filtrovať úlohy alebo udalosti v systéme Jira podľa určitých kritérií.

Tieto dotazy sa používajú na hľadanie konkrétnych úloh, spracovanie správ, generovanie správ alebo analýzu dát.

V Jira existujú rôzne možnosti vyhľadávania a filtrovania úloh pomocou dopytovacieho jazyka, ako je Jira Query Language (JQL), ktorý umožňuje používateľom vytvárať zložité dopyty na základe rôznych atribútov úloh.

Príklady použitia dopytovania v Jira zahŕňajú:

  1. Vyhľadávanie úloh: Používatelia môžu vyhľadávať úlohy podľa rôznych kritérií, ako sú stav, priradenie, priorita, dátum vytvorenia a ďalšie.
  2. Filtrovania správ: Administrátori môžu používať dotazy na filtrovanie správ alebo udalostí podľa určitých atribútov alebo vzorov.
  3. Generovanie správ a analýza dát: Dopyty sa často používajú na generovanie správ alebo analýzu dát v Jira, čo umožňuje používateľom získavať informácie o stave projektov, pokroku úloh a ďalších dôležitých metrík.

Dopytovanie v Jira je mocný nástroj, ktorý umožňuje používateľom efektívne vyhľadávať, filtrovať a analyzovať úlohy a udalosti v systéme Jira podľa ich potrieb a požiadaviek.

Príklad dopytu v Jira môže byť:

project = "MyProject" AND status = "In Progress" AND assignee = currentUser()

Tento dotaz vyhľadáva všetky úlohy v projekte „MyProject“, ktoré majú stav „In Progress“ a sú priradené aktuálnemu používateľovi. Takéto dopyty umožňujú používateľom rýchlo a efektívne nájsť želané úlohy v Jira.