Slovník-detail

Transition

Transition v Jira označuje pohyb issue (úlohy) z jedného stavu do iného v rámci životného cyklu issue.

Transition v Jira označuje pohyb issue (úlohy) z jedného stavu do iného v rámci životného cyklu issue.

Keď sa issue v Jira nachádza v jednom stave (napríklad „Open“), prechod (transition) umožňuje jej presunutie do iného stavu (napríklad „In Progress“ alebo „Resolved“). Tieto prechody sú definované v konfigurácii workflow, ktorá určuje povolené prechody medzi rôznymi stavmi issue.

Transition môže byť spúšťaný rôznymi spôsobmi v závislosti od konfigurácie projektu a práv používateľa. Môže ísť o ručné prechody vykonané používateľmi, automatizované prechody vyvolané udalosťami alebo podmienkové prechody, ktoré vyžadujú splnenie určitých podmienok pred vykonaním prechodu.

Typické prechody v Jira môžu zahŕňať:

  1. Prechod z „Open“ do „In Progress„, ktorý značí začatie práce na issue.
  2. Prechod z „In Progress“ do „Resolved“ alebo „Done„, ktorý označuje dokončenie práce na issue.
  3. Prechod z „Resolved“ späť do „In Progress“ alebo „Open„, ktorý umožňuje vrátenie issue do práce kvôli ďalšiemu riešeniu problému.

Transitions umožňujú rýchlu a efektívnu správu stavov úloh v Jira a zabezpečujú súlad s definovanými pracovnými postupmi v rámci tímu alebo organizácie.