Slovník-detail

Issue

„Issue“ v Jira predstavuje jednotku práce alebo problém, ktorý treba sledovať, spravovať a riešiť v rámci projektu.

„Issue“ v Jira predstavuje jednotku práce alebo problém, ktorý treba sledovať, spravovať a riešiť v rámci projektu.

Môže to byť čokoľvek od úlohy, chyby, požiadavky na vylepšenia až po úlohy riadenia projektu. Issue môže mať rôzne atribúty, ako sú popis, stav, priorita, priradenie, odhadovaný čas na dokončenie a ďalšie.

Príklady typov Issue v Jira:

  1. Úloha (Task): Konkrétna úloha, ktorú treba v rámci projektu vykonať.
  2. Chyba (Bug): Problém alebo chyba v softvéri, ktorú treba identifikovať a opraviť.
  3. Funkčná požiadavka (Feature Request): Požiadavka na nové funkcie alebo vylepšenia softvéru.
  4. Úlohy riadenia projektu (Epic, Story, Sub-task): Vyššie úrovne práce, ako sú epiky, príbehy a podúlohy, ktoré sa používajú na organizáciu a sledovanie práce v rámci projektu.

Issue je základnou jednotkou práce v Jira a jeho správa je kľúčová pre efektívne riadenie projektov a sledovanie pokroku práce. Každé Issue má svoj jedinečný identifikátor a môže byť priradený k určitým členom tímu, sledovaný vo workflow a riadený prostredníctvom rôznych nástrojov a funkcií Jira.