Slovník-detail

Work Log

Work Log v Jira je záznam o práci, ktorú používatelia vykonali na určitej úlohe (issue) v rámci projektu.

Work Log v Jira je záznam o práci, ktorú používatelia vykonali na určitej úlohe (issue) v rámci projektu.

Tento záznam obsahuje informácie o tom, kto prácu vykonal, kedy a koľko času na ňu vynaložil. Work Logy sa používajú na sledovanie a zaznamenávanie času stráveného na rôznych úlohách a aktivitách v rámci projektu.

To umožňuje nielen sledovať množstvo času vynaloženého na danú úlohu, ale aj zhromažďovať dôležité informácie pre fakturáciu, plánovanie a riadenie projektov. Používatelia môžu kedykoľvek pridávať alebo aktualizovať záznamy o práci v Work Logu, čím sa zabezpečí transparentnosť a presnosť týchto údajov.