Blog
1. októbra 2020 EEA s.r.o.

Integrácia Power BI Jira [Set up Tutorial]

Nástroje na riadenie projektov, ako je Jira, používajú agilné tímy pre vývoj webových aplikácií nielen na štruktúrovanie wokrflow-u, ale aj na zjednodušenie administratívnych úloh.

Projektové riadenie však nie je jediným nástrojom, ktorý využívajú súčasné podniky. Business Intelligence alebo BI je tiež obľúbená medzi webovými vývojármi. Napríklad aplikácie ako Microsoft Power BI pomáhajú pretaviť záznamy na analytické údaje, ktoré sú užitočné pri strategických rozhodnutiach v spoločnosti. Integrácia systémov Jira a Power BI má zmysel. Znalosti o projekte a procese web developmentu sú pre IT tímy kľúčové. Vďaka tomu je Jira dôležitou databázou pre prijímanie rozhodnutí. Analýza informácií z Jira je nevyhnutná, ak chce IT spoločnosť zostať efektívnou a v budúcnosti zarobiť viac peňazí.

Perfektná platforma riadenia obsahuje tri komponenty – softvérovú technológiu, systémy a stratégiu. Správa spoločnosti Gartner’s Magic Quadrant predpovedá, že asociácie, ktoré ľuďom ponúkajú prístup do pravidelne aktualizovaného katalógu domácich a zahraničných údajov, do roku 2020 vykážu zdvojnásobenie obchodnej hodnoty pochádzajúcej z investícií na analýzu v porovnaní so spoločnosťami, ktoré tak neurobia. Systémy BI sa v budúcnosti stanú sofistikovanejšími, pretože ľudia v riadiacich pozíciách potrebujú robiť presné a rýchle rozhodnutia s relevantnými údajmi. Všetky tieto informácie musia byť okamžite prístupné.

Prečo je výhodné kombinovať Power BI a Jira 

Power BI je jedným z najlepších predstaviteľov softvéru Business Intelligence 

Business Intelligence je spojená s aktuálnymi aplikáciami, ktoré poskytujú rýchly prístup k aktuálnym obchodným perspektívam, ktoré sú založené na dostupných štatistikách.

Pre zabezpečenie komplexných BI dát používateľom, BI softvér sleduje a hodnotí databázy a poskytuje kvantitatívne výsledky v analýzach, prehľadoch, dashboardoch, tabuľkách, diagramoch a mapách.

Microsoft Power BI je nepochybne jedným z najbežnejšie používaných.

Jira je cenným zdrojom obchodných údajov pre analýzu

Spoločnou charakteristikou všetkých agilných aplikácií je grafický panel, ktorý vizualizuje napredovanie tímu. Pri pohľade na dashboard, prístupný pre všetkých členov tímu, okamžite pochopíte, koľko úloh je rozpracovaných, aký je priemerný čas potrebný na ich vyriešenie atď.

 Jira zobrazuje na nástenke (dashboarde) významné informácie, takže manažéri projektu ich môžu vidieť, sústrediť sa na kľúčové oblasti a zabezpečiť, aby sa požiadavky zákazníka spracovali v plnom rozsahu a podľa harmonogramu. Sledovanie pomáha supervízorom monitorovať celkový priebeh, okrem podrobností o prebiehajúcich šprintoch.

Prečo je výhodné integrovať Jira a Power BI?

Jira monitoruje hlavné ukazovatele výkonnosti alebo KPIs, ako napríklad počet úloh, rýchlosť projektového tempa, počet hodín strávených na projekte atď. Vďaka týmto údajom môžu manažéri robiť informované rozhodnutia o tom, ako naplánovať zdroje. Vďaka archívom a dátam z histórie sa dajú nájsť nedostatky v systéme. Administrátori môžu potom kombinovať údaje z viacerých kanálov s Power BI. Napríklad webové rozhranie API zhromažďuje údaje zo systému na správu úloh v cloude. Tieto údaje sa potom skombinujú s  dátami s iných dátových zdrojov. Agilné metodológie koordinujú komunikáciu a plánovanie, zatiaľ čo business systémy pomáhajú pri dodávaní prác načas.

Kroky, ktoré potrebné pri nastavení integrácie Power BI & Jira

Jira s Power BI môžete integrovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je požiadať administrátora Jira, aby to urobil na strane Jira API. Toto je dosť zložitá operácia. V skutočnosti nemusíte byť administrátorom, alebo mať pokročilé zručnosti v oblasti Jira. Každý používateľ, ktorý má prístup k projektu, môže exportovať údaje z Jira do systému Power BI pomocou plug-inu. Napríklad aplikácia Power BI Connector for Jira umožňuje ľahký export súborov z Jira do systému Power BI podľa konkrétnych prístupových oprávnení používateľov.

A takto to funguje…

1. Kde nájdeme plug-in Power BI Jira

Power BI Connector for Jira od spoločnosti Alpha Serve si môžete stiahnuť z Atlassian Marketplace.

 Všetky Marketplace aplikácie majú 30-dňovú bezplatnú trial verziu na vyskúšanie produktu pred samotným nákupom.

 2. Ako nainštalovať Power BI Connector for Jira

 Začnite otvorením aplikácie Jira. Pomocou navigačnej ponuky prejdite na kartu Power BI. Kliknutím na tlačidlo „Create a Data Source“ vytvorte nový konektor:

Po presmerovaní na „Create a Data Source“ vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Zadajte názov a popis zdroja údajov,
  2. použite „Filter issues for this Data Source“,
  3. skontrolujte všetky povinné polia,
  4. skontrolujte všetky detaily, ktoré ste vybrali,
  5. odošlite formulár.

Teraz by ste mali vybrať údaje, ktoré chcete exportovať do Power BI. Iba Jira administrátor má požadované povolenia na výber vlastných polí (custom fields).

Power BI Connector for Jira generuje URL zdroja údajov pre prácu s BI systémami. Túto adresu URL budete používať na export údajov do systému Power BI – skopírujte si ju.

3. Ako importovať údaje z Jira do Power BI

 Teraz spustite váš Power BI Desktop a postupujte nasledovne:

1. Kliknite na „Get Data“ (1)> „OData feed“ (2) a vložte URL:

2. Vyberte požadované tabuľky a kliknite na „Load“:

Súbory sa nahrávajú do Power BI:

Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke vytvorenej spoločnosťou Alpha Serve.

Power BI v Jire – Niektoré bežné možnosti použitia

 Spoločnosti môžu využívať analýzy firemných informácií z Jira na implementáciu lepších stratégií. Vďaka použitiu dát z Jira v aplikáciách BI a ich skúmaniu, si môže firma udržiavať svoju konkurencie schopnosť.

 Nižšie uvádzame niekoľko prípadov použitia integrácie Power BI s Jira.

Manažovanie ľudských zdrojov v šprintoch v oblasti software developmentu

V oblasti vývoja softvéru BI nástroje neustále vyvolávajú jednu z najpálčivejších otázok: mali by tímy akceptovať alebo odmietnuť koncept agilnej metodológie, ktorá umožňuje programátorom byť všestrannými a inovatívnymi pri zabezpečovaní potrieb používateľov (zákazníkov).

Manažéri, ktorí tvoria vysoko organizované plány so stanovenými úlohami a pevnými časovými rámcami, vytvárajú na softvérových inžinierov obmedzujúci tlak. Problém je v tom, že faktory ako odhadovaný čas a skutočná dodacia lehota nenechávajú technikom priestor na kreativitu, improvizáciu a uvoľnenosť.

Kodéri majú radi prácu v šprintoch a radi by si sami nastavili pracovné zaťaženie. Z biznisového hľadiska však vyššie pracovné zaťaženie vedie k vyšším výsledkom. Tajomstvo efektívneho agilného rozvoja je umožniť flexibilitu a zároveň udržiavať aktivitu organizácie.

Resource management si vyžaduje nástroje BI na určenie niektorých najnaliehavejších problémov a úloh pre jednotlivých členov tímu, ako aj určenie typov tiketov alebo priemerného času testovania chýb/bug-ov. Vývojári môžu ľahko zvládnuť self-management a odklon od svojich cieľov tým, že pomáhajú monitorovať priebeh prác a koordinovať postup tímu, najmä pri šprinte.

Tieto technológie nestanovujú prísne protokoly a zodpovednosti, ale skôr všetkým uľahčujú prácu. 

Supervízori v supportnom tíme

Existujú tisíce aplikácií, ktoré pomáhajú administrátorom určiť priority. Niektoré z týchto nástrojov majú sledovať rôzne spôsoby podpory používateľov vrátane servisných požiadaviek a typov tiketov. Monitoring dát poskytuje ďalšie informácie o mediáne času zatvorenia tiketu a percentuálnom podiele tiketov uzavretých načas. S podporným tímom sa preto zaobchádza centrálnejšie,  avšak dostatočne dynamicky, aby bola podporená imaginatívna sloboda. Napríklad to prispeje k odhaleniu opakujúcich sa problémov a ich vzorcov výskytu.

Práca na vývoji viacerých projektov

Udržiavanie viacerých projektov zahŕňa monitorovanie mnohých aktivít súčasne: počet realizovaných projektov, štádium každého projektu, stav projektu z hľadiska načasovania, 5 najdôležitejších odložených úloh…

Aplikácie podporujú projekty tým, že pomáhajú zamestnancom pri určovaní kritérií a rozdeľovaní projektu na sériu menších úloh. To pomáha v chronológii dodávaných projektov. Keďže softvéroví inžinieri pracujú na častiach projektu spoločne, každý stav projektu bude potrebné náležite spravovať. Tento proces sa často delí na kratšie slučky, ktoré sa postupne spájajú do konečného výsledku. Takéto fázy sa medzi stretnutiami a vývojovými šprintami menia, čo je dôležité z hľadiska stavu harmonogramu projektu. Udržiavanie krátkej slučky a zbieranie spätných väzieb od vývojárov počas plánovania umožňuje tímu prispôsobiť sa a sústrediť sa. Najmä umožňuje vyhnúť sa vytváraniu problémov.

Power BI panely pomáhajú manažérom získať komplexné informácie o projekte na prvý pohľad. Takýto pohľad z vtáčej perspektívy umožňuje neustále sledovať stav projektu spolu s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a rýchlo reagovať na pravdepodobné problémové body.

Zhrnutie

Je zrejmé, že pre každú spoločnosť je dôležité získať širší obraz o projekte, množstve projektov alebo produktivite svojho tímu. Čím relevantnejší zdroj údajov spoločnosť začleňuje do biznis analýzy, tým získa podrobnejší prehľad o výkonnosti svojej spoločnosti. Jira je určite jedným z najdôležitejších zdrojov údajov pre IT firmy bez ohľadu na veľkosť alebo špecializáciu, pretože poskytuje informácie o hlavných obchodných činnostiach. Pridanie Jira ako zdroja údajov do Power BI od Microsoftu vám umožní vidieť širší obraz a získať cenné informácie.

Pri použití systému Power BI môže každý člen tímu získať zmysluplné informácie doručené najrozumiteľnejším a najlogickejším spôsobom na prispôsobenom paneli s vyradením bezvýznamných údajov. Z tohto hľadiska mať jednoduchý a použiteľný framework na prepojenie Jira a Power BI poskytuje veľkú obchodnú výhodu. Schopnosť ľahko zostaviť projekt alebo dashboard tímu mimo daného projektu bez pokročilých administratívnych znalostí Jira alebo rozsiahlych povolení a práv, nepochybne zvyšuje angažovanosť technického tímu a jeho výkon.

 

Pripravené v spolupráci s partnerskou firmou Alpha Serve

 

 

 

 

 

 

Podobné projekty