Blog
18. mája 2023 EEA s.r.o.

Ganttove diagramy v agilnom manažmente

Produktoví a projektoví manažéri hovoria, že Ganttove diagramy sú „použiteľné“ v 21. storočí, ale podľa niektorých lídrov agilných tímov sa ich samotný názov už nepoužíva.

Patrí Ganttov diagram do agilného sveta? Ganttov diagram sa zrodil okolo roku 1910, zatiaľ čo agilná éra začala okolo roku 2001. Može byť takýto nástroj relevantný pre modernú organizáciu a jej procesy? 

Produktoví a projektoví manažéri hovoria, že Ganttove diagramy sú „použiteľné“ v 21. storočí, ale podľa niektorých lídrov agilných tímov sa ich samotný názov už nepoužíva. Nástroj stĺpcového grafu je užitočný v agilnom svete na iné účely ako je plánovanie projektu. Niektoré aplikácie navyše umožňujú premenovať Ganttov diagram, napríklad na „Road map“. Ganttove diagramy nakoniec skončili v srdci vlajkového produktu BigPicture.

V blogu sa pozrieme ako môže agilný manager využiť niektoré z možností využitia Ganttovho diagramu.

Plánovanie portfólia

Prvou a najzrejmejšou aplikáciou Ganttovho diagramu v agilnom prostredí je plánovanie portfólia. Pozrite si obrázok Ganttovho diagramu na úrovni portfólia v BigPicture 8. 

Obrázok 1: Ganttov diagram na úrovni portfólia v BigPicture 8, ktorý je k dispozícii na karte Časová os v module Prehľad. Všimnite si vloženú skladaciu mapu pre ľahšiu orientáciu v masívnych portfóliách.

V tomto scenári sa časová os Ganttovho diagramu používa ako prehľad portfólia s mesačnou alebo týždennou presnosťou. V portfóliu spoločne koexistujú agilné, hybridné a klasické prístupy. Minimapa, ktorú možno rozbaliť či zbaliť, ukáže, že za aktuálnym pohľadom sa skrýva ešte viac Boxov. Mimochodom, Box v BigPicture môže byť Scrum Sprint, iterácia, Program Increment alebo SAFe Agile Release Train, tiez hybridný alebo klasický projekt. Ak chcete okrem slotov dostupných v bežnom BigPicture pridať mnoho na mieru navrhnutých agilných typov Boxov, potrebujete BigPicture Enterprise.

Ganttov diagram uľahčuje orientáciu na strategickej úrovni. Príklady otázok na položenie high-level Ganttovho diagramu sú „Aké produkty alebo služby teraz vyvíjame?“ alebo „Aké nárasty produktov sa očakávajú v najbižších šiestich mesiacoch?“.

Nahradenie štítku ,,Ganttov diagram“ za ,,Roadmap“

„O.K., high-level Ganttov diagram je v poriadku – hovoria mnohí agilní vedúci tímov – ale na úrovni pracovného tímu znie označenie „Ganttov diagram“ gýčovo, takže ho nemôžeme použiť.

Faktom je, že mnoho agilných tímov používa nástroje nazývané Roadmaps, ktoré sa veľmi podobajú Ganttovým diagramom. Až na to, že v týchto jednoduchých nástrojoch založených na časovej osi chýba denná presnosť a niektoré pokročilé funkcie, ako je baseline alebo critical path. Jediné, čo môžu priblížiť, je týždenný náhľad.

Obrázok 2: Premenovanie modulu vrámci Ganttovho diagramu

V BigPicture to urobili inak: používatelia môžu premenovať sofistikovaný Ganttov diagram. Okrem toho môžu premenovať modul pre každý Box jednotlivo. Klasické projekty môžu naďalej používať označenie „Gantt“, zatiaľ čo v rámci agilných produktov/projektov by sa modul mohol nazývať „Roadmap“, alebo čokoľvek, čo zadáte do poľa „Gantt“. Funkcia „Vlastné názvy“ vyžaduje BigPicture Enterprise.

Odhaľte šprinty v Ganttovom diagrame

Akonáhle agilný tím zmení označenie Ganttovho diagramu a prijme ho ako nástroj na plánovanie šprintov, jedna funkcia Ganttovho softvéru sa stane obzvlášť žiaducou. Táto funkcia je vyobrazená na nasledujúcom obrázku.

Obrázok 3: Šprinty v Ganttovom diagrame

Po otvorení okna Show on Timeline a zaškrtnutí políčok Markers a Time boxes sa pod názvami mesiacov objavia označenia „Iteration“ a (voliteľne) „Program Increment“. Časové boxy sú konfigurovateľné – na príkladoch našich klientov vidíme „Fázy“, „Šprinty“ atď. Na ľavej strane obrázku je vidieť rozpis štruktúry práce. Hlavičky stĺpcov, ako napríklad Program Increment, Sprint, WSJF (Weighted Shortest Job First) a Story points, majú korene v agilných metodológiách riadenia, najmä v metodológii Scaled Agile Framework. 

Ďalšou pro-agilnou funkciou Ganttových diagramov od BigPicture je nastavenie zarovnania jednotlivých funkcií. Ak chcete nastaviť zarovnanie, prejdite do: Iteration box configuration > Tasks > ‘No alignment’, ‘Precise alignment’, and ‘Smart adjustment’.

Pozrite si aj:

Ako otvoriť a ukázať Jira Sprints v Ganttovom module použitím Jira Sprints ako tvorcu štruktúry.

Agilný alebo hybridný?

PMI tvrdí, že hybridné projekty sú ďalšou veľkou vecou po agile. To, že Ganttov diagram pre váš agilný projektový manažment aktuálne nemusí byť vhodný neznamená, že ho iný projektový manažér nevyužije. 

Na obrázku 3: Šprinty v Ganttovom diagrame funguje graf ako plánovací nástroj pre Agile Release Train. Označenie „Gantt“ bolo však nahradené názvom „Roadmap“ – Takto produktoví manažéri BigPicture nakonfigurovali príklad modelu pre ,,priemerného“ potenciálneho používateľa BigPicture. Ganttove diagramy sú mainstream!

Atlassian propaguje Ganttove diagramy prostredníctvom Agile Coach

Všetko vyššie uvedené je len názor BigPicture. Zvážte však tieto skutočnosti:

  • V roku 2019 Atlassian publikoval článok „Čo je Ganttov diagram?“ v rámci svojho sprievodcu Agile Coach. Na LinkedIn prebehla búrlivá diskusia: sú Ganttove grafy skutočne agilné?
  • BigPicture už nejaký čas pôsobí ako jeden zo štyroch až piatich veľkých hráčov v skupine projektového manažmentu Jira. Ganttove diagramy boli vždy ich špecialitou. Ich Ganttove diagramy sú také vyspelé, že BigGantt, podskupina modulov BigPicture, si získala popularitu. Nájdite si chvíľku a pozrite sa na počítadlá „Zákazníci si nainštalovali túto aplikáciu v najmenej … aktívnych inštanciách“, ktoré sú k dispozícii na Atlassian Marketplace. Môžete si porovnať BigPicture a ďalších významných hráčov PPM.
Podobné projekty