Blog
18. júna 2019 Samuel Titka

Porovnanie troch najpoužívanejších Jira aplikácií pre Gantt diagram.

Dnes sa zameriame na projektové plánovanie – porovnáme tri najpopulárnejšie Jira aplikácie pre Gantt diagram (Waterfall model).

Použitie kolaboračného nástroja Jira v rôznych oblastiach sa rozrastá neuveriteľným tempom – už dávno neplatí, že Jira je „iba“ tiketovací nástroj.

Tento trend, ako Atlassian Platinum Solution Partnermôžeme jednoznačne potvrdiť – v poslednom období sa neustále viac a viac stretávame s požiadavkami klientov, ktoré smerujú k manažmentu projektov v Jira. Tejto téme, ako celku spolu s manažmentom rozpočtov, výkazov, programov, portfólií atď., sme sa venovali v blogovom príspevku: Všetko o projektovom riadení v Jira 

Dnes sa zameriame na projektové plánovanie – porovnáme tri najpopulárnejšie Jira aplikácie pre Gantt diagram (Waterfall model). Veríme, že vám naša podrobná analýza a naše poznatky z reálneho života pomôžu pri rozhodovaní sa pre ten správny nástroj.

Predstavenie a krátky opis troch najpopulárnejších Jira aplikácií pre Gantt diagram

Zamerali sme sa na aplikácie pre Jira Server inštancie.

Jira aplikácia BigGantt – Gantt Chart for Jira

BigGantt aplikácia je cielená na efektívne plánovanie a jednoduchý projekt/portfólio manažment. BigGantt obsahuje podmnožinu funkcií jeho komplexnejšieho súrodenca BigPicture – konkrétne sa jedná o modul Gantt diagram.

BigGantt umožňuje organizovať a plánovať úlohy priamo z Gantt diagramu štýlom „drag-and-drop“ vrátane definovania závislostí medzi úlohami. Samozrejmosťou je vytvorenie „baseline“, či výpočet kritickej cesty. V neposlednom rade obsahuje špecifické funkcie, ktoré umožňujú využitie Gantt diagramu aj pre agilné tímy, a teda použitie nie je limitované iba na Waterfall model.

Táto aplikácia je najpopulárnejšia (najviac inštalácií na aktívnych Jira inštanciách) z predstavenej trojice.

Jira aplikácia Structure.Gantt – Planning at Scale

Structure.Gantt aplikácia je nadstavba pre Jira aplikáciu Structure. Structure sama o sebe obsahuje množstvo funkcií. Príkladom sú možnosti definovania si vlastných hierarchií úloh, flexibilný reporting progresu, automatizácie, zjednodušenie práce či zoskupovanie, filtrovanie a zoraďovanie úloh jednoduchým spôsobom. V skratke – projektoví a portfólio manažéri túto aplikáciu jednoducho zbožňujú.

Structure.Gantt umožňuje navyše vizualizovať závislosti a časový plán malých či veľkých projektov prostredníctvom flexibilného a prehľadného Gantt diagramu. Rozsah použitia je škálovateľný – možno pokryť aj portfóliá projektov.
Rovnako ako BigGantt aj Structure.Gantt je kompatibilný s agilným svetom.
V neposlednom rade, veľkou prednosťou je možnosť vizualizovania alokácie aj pre tímy, nielen pre jednotlivcov.

Structure.Gantt inštalácia vyžaduje inštaláciu (a zakúpenie) aplikácie Structure.

Jira aplikácia WBS Gantt-Chart for Jira

WBS Gantt-Chart, ako sám výrobca tvrdí, je navrhnutý pre zaneprázdnených profesionálov z branže projektového manažmentu.

Zameriava sa na transparentné a prehľadné zobrazenie plánu projektu. Umožňuje včas identifikovať možné problémy a následne kaskádovými automatickými zmenami na základe závislostí vykonať nevyhnutné úpravy plánu. Netreba sa obávať kaskádových zmien – táto aplikácia obsahuje „Sandbox“ mód, takže zmeny sa skutočne zapíšu do Jira úloh až po ich uložení, a tak sa projektový manažér môže hrať s plánom, až kým nenájde najlepší možný variant.

Zobrazenie alokácií histogramom v pohľade na zdroje alebo znázornenie postupu práce čiarou priamo v Gantt diagrame podčiarkuje množstvo užitočných informácií, ktoré dokáže táto aplikácia poskytnúť.

Na záver dodávame, že ako jediná z predstavenej trojice obsahuje vstavaný nástroj pre import a export z/do MS Project (BigGantt vyžaduje dokúpenie sesterskej aplikácie BigTemplate, Structure.Gantt túto možnosť zatiaľ nemá, hoci vendor už na nej usilovne pracuje).

Porovnanie v kocke


Hlavné prednosti a priestor na zlepšenie

Porovnanie funkcií

Rozhodnutie na záver

Určite si kladiete teraz otázku „… a ktorá Gantt appka je teda najlepšia?„.

Ako to už býva zvykom v rôznych oblastiach života – nie každé rozhodnutie je jednoduché a nie všetko je iba čierno-biele. Inak to nie je ani v tomto prípade (úsmev).
Každá aplikácia vyniká v určitých bodoch, v iných zas zaostáva za konkurenciou.

Každopádne, radi sa s Vami podelíme o nasledovné postrehy:

  • BigGantt – Gantt Chart for Jira aplikácia je vhodná pri potrebe riadenia menších projektov so základným manažmentom zdrojov. V prípade potreby riadenia veľkých projektov a „cross-project“ riadenia zdrojov je dobré siahnuť po BigPicture a BigPicture Enterprise.
  • Structure.Gantt – Planning at Scale aplikácia je určite to správne rozhodnutie, ak už vo vašej firme používate aplikáciu Structure. Ak Structure ešte nevyužívate, určite sa vám hodí v prípade riadenia malých či veľkých projektov, programov a portfólií. Navyše, nasledujúce verzie Structure.Gantt by mali priniesť funkcie, ktoré jej v tomto momente chýbajú v porovnaní s konkurenciou. Značnou výhodou je veľká flexibilita a univerzálnosť riešenia.
  • WBS Gantt-Chart for Jira sa na rozdiel od konkurencie sústreďuje na samotný Gantt diagram a Waterfall svet, a to je dobre. Neobsahuje síce množstvo inej funkcionality, avšak to, na čo je táto aplikácia stavaná, robí výborne. V tomto momente je jej veľkou výhodou „Sandbox“ mód, ktorý (zatiaľ) konkurenčné nástroje neposkytujú.

V prípade záujmu vám o jednotlivých produktoch a Jira nástroji radi povieme viac. Neváhajte nás kontaktovať.

Samuel Titka
Atlassian konzutant

Naše Atlassian riešenia

Podobné projekty