Blog
22. novembra 2012 EEA s.r.o.

EEA na Itape 2012

OpenData je idea, podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého.

OpenData je idea, podľa ktorej by mali byť určité dáta a rozhrania informačných systémov voľne dostupné pre každého za účelom použitia, spracovania, znovu-publikovania podľa potreby používateľa a bez reštrikcií ako sú autorské práva, patenty a iné mechanizmy obmedzenia.

Príspevok v rámci konferencia ITAPA sa venoval potenciálu viacnásobného využitia OpenData rozhraní pre účely optimálnej integrácie služieb a dát medzi verejnou správou, občanom a tretím sektorom a zároveň samotnými organizáciami verejnej správy medzi sebou.

Podobné projekty