Blog
3. septembra 2019 EEA s.r.o.

Kam smeruje IT priemysel a čo dnes zákazníci očakávajú?

Rozhovor pripravený v spolupráci s časopisom Forbes s majiteľmi EEA Erichom Šašinkom a Gabrielom Lachmannom.

EEA je na slovenskom trhu už takmer 30 rokov. Dá sa povedať, že ste jedným z matadorov slovenského IT priemyslu. Spomínate si vôbec ešte na svoje začiatky?

 

Gabriel Lachmann: Jadro spoločnosti sa sformovalo pred rokom 1990, preto si na začiatky nemôžem pamätať. Vnímam len legendu. Keď v prostredí Matematicko-fyzikálnej fakulty vznikla skupina okolo Ericha Šašinku ja som ešte len hľadal svoju cestu k informatike na strednej škole.

Erich Šašinka: Boli to úžasné časy a my sme sa cítili ako rytieri objavujúci nové svety. Trh obrovský, ponuka malá, konkurencia malá. Na druhej strane boli i minimálne prostriedky na podporu vývoja SW. My sme spolupracovali so švajčiarskou módnou dizajnérskou firmou Cuttex a cez nich sme sa dostali k najmodernejšiemu hardvéru – prvé farebné tlačiarne, vyrezávacie plotre…, všetko bez driverov, museli sme si ich oživovať sami.

Pre armádu sme vyvíjali telekomunikačný systém na operačnom systéme QNX. Bol to prvý real-time, multiuser-multitasking OS na PC. Moc nás vtedy komerčná stránka veci nezaujímala, mali sme dojem, že tvoríme novú kultúru v IT, sme účastní začiatku novej éry. Tým skôr, že väčšina z nás bola MFF UK, s ktorou sme spolupracovali, sme to brali ako poslanie.

Gabriel Lachmann: EEA je výsledkom viacerých transformácií a fúzií. Po fúzií spoločností Euromove a Elline (moja prvá firma, ktorá vznikla v 1999tom) v roku 2003 vnikol dnešný subjekt EEA.

Spoločnosť EEA stojí na výrazných osobnostiach, ktorých časť vo firme pôsobí od začiatku. Skúsenosti z tridsaťročného obdobia počas ktorého sa formovala informatika neuveriteľným tempom sú neoceniteľnou devízou. Na druhej strane nová generácia kolegov prináša nevyhnutnú dynamiku a stále viac staviame na nových technológiách dnešných dní, ktoré sú doménou mladej generácie.

 

Kam ste sa za tri dekády činnosti posunuli? Čím ste začínali a čomu sa venujete dnes?

 

Prvé služby boli zamerané na oblasť vývoja,  dodávky a podpory špeciálnych komunikačných riešení primárne pre doménu obrany. Dodnes je hlavnou oblasťou nášho podnikania dodávka riešení na mieru. Tieto obsahujú služby rôznych konzultácií a návrhov transformácií procesov a dát našich klientov až po dodávku a prevádzku IT riešení.
Medzičasom sme portfólio podnikania rozšírili o výskum a aplikáciu nových IT technológií vo viacerých oblastiach, kde je našimi klientami primárne Európska komisia a zákazníci z oblasti logistiky, telekomunikácií, bankovníctva, strojárenstva a automobilového priemyslu.
Cielene sme sa zameriavali na progresívne technológie a metodiky dodávok a prevádzky systémov, čím sme si vytvorili meno nadčasovej a spoľahlivej firmy. Naše služby začali využívať veľké nadnárodné IT spoločnosti s ktorými sme dodávali riešenia v rámci Slovenska a v zahraničí. Počas spolupráce s našimi partnermi sme si vybrali niekoľko progresívnych technológií a ich dodávateľov ako partnerov a mnohé z týchto partnerstiev udržiavame dodnes.

Najužšie spolupracujeme s austrálskym partnerom Atlassian. Jeho produkty ako Jira, Confluence, Jira Service Desk, atď. integrujeme do našich riešení. Celosvetový úspech Atlassianu nám privádza stále viac nových klientov.

Aktuálne sa venujeme okrem spomenutých oblastí strojovému spracovaniu dát a umelej inteligencii, ktorá našim klientom pomáha v rôznych oblastiach. Pojem umelej inteligencie znie honosne, ale v skutočnosti ide o aplikáciu matematiky, primárne štatistiky v oblasti informatiky, ktoré sa napríklad v automatizácii využívajú už desaťročia. Vďaka kvalite našich univerzít vôbec nejde o neznámu oblasť medzi kolegami a aplikácia týchto znalostí do informatiky otvára dnes množstvo možností.

Pri dodávke veľkých riešení, databáz, umelej inteligencie, systémov podpory riadenia procesov atď. vystupuje u našich zákazníkov stále viac potreba poskytnúť manažérom a vedeniu konsolidovaný pohľad na čísla a rôzne ukazovatele, čo postupne vytvorilo priestor pridať do portfólia riešenia dolovania a konsolidácie dát z rôznych systémov a riešenia Business Inteligence prezentujúce dáta v manažérsky čitateľnej forme a hlavne včas.

Tridsaťročná skúsenosť je obrovská výhoda. Stále nás dokáže prekvapiť neznáme prostredie a technologické požiadavky u zákazníka. Vieme však pristúpiť k takejto situácii najmä vďaka know how, ktoré priebežne udržiavame.

Na základe získaných referencií rozširujeme náš obchodný záber stále viac do zahraničia.

 

V čom sa v oblasti IT riešení zmenili očakávania zákazníkov v porovnaní s minulosťou?

 

IT dnes zasahuje do takmer všetkých oblastí. Ťažko generalizovať vývoj očakávaní v rôznych doménach. Úplne iné požiadavky a priority majú menší zákazníci a veľké spoločnosti.

Na začiatku (30 rokov dozadu) boli IT riešenia u veľkých zákazníkov roztrúsené do samostatných ostrovov v rámci organizácie a väčšina procesov neboli pokryté IT riešeniami. Dominoval papier. Požiadavky boli prevažne v oblasti integrácie navzájom nespolupracujúcich systémov a automatizácii a digitalizácii papierových procesov. Išlo o obdobie hľadania možností a príležitostí ktoré trvalo približne 10 rokov. Len na dokreslenie išlo o obdobie, keď väčšina pracovísk u zákazníkov neboli prepojené žiadnou sieťou. Dáta sa vymieňali prevažne na papieri.

V nasledujúcom období naši zákazníci absolvovali projekty z dnešného pohľadu obrovských rozmerov a doslova prekopávali podstatu fungovania svojich organizácií. V rámci nich prevažne veľké nadnárodné konzultačné a technologické firmy viedli implementácie a nasadzovali sa rozsiahle monolitické riešenia. Architektúra bola postavená na veľkých databázach. Projekty sa ťahali roky a dokázali pohltiť stovky lokálnych IT expertov z lokálneho ekosystému subdodávateľov. Vrátane nás.

Zákazníci sa väčšinou dostali do dlhodobo neudržateľnej závislosti na dodávateľoch a na monolitických technológiách. Náklady na udržanie riešení v prevádzke boli vysoké. Toto obdobie bolo jednoznačne zlatým vekom informatiky. Požiadavky klientov smerovali hlavne smerom k schopnosti zvládnuť takto rozsiahle a komplikované projekty. Technológie sa rýchlo menili, mnohé zanikali a vytvárali slepé uličky. Veľké množstvo projektov bolo neúspešných. Mnohé organizácie nedokázali zvládnuť prudké zmeny. Klienti sa počas projektov predávali a fúzovali s inými organizáciami.  Jedna z dominujúcich požiadaviek na IT dodávateľov bola stabilita a veľkosť. Malé a stredné IT firmy nemali veľkú šancu v takomto prostredí preraziť ako prime contractor u veľkých klientov. My sme sa väčšinou nachádzali v roli partnera, alebo subdodávateľa väčšieho integrátora.

Po príchode rôznych integračných platforiem a nových architektúr riešení dochádzalo k postupnému rozbíjaniu veľkých riešení na menšie navzájom prepojené, technologicky oddelené ostrovy. Závislosť na dodávateľoch technológií a nízka flexibilita boli naďalej problémom. Objavila sa požiadavka na znižovanie závislostí a nákladov na IT.

Situácia sa začala meniť s príchodom otvoreného softvéru a hybridných modelov prevádzky riešení, ktoré umožňujú vyskladávať riešenia z veľkého množstva služieb prevádzkovaných na rôznych miestach, rôznymi dodávateľmi. Objavila sa požiadavka na postupnú výmenu častí starých systémov za menšie komponenty, ktorých prevádzka by bola škálovateľná a licenčná závislosť minimálna. Niektoré služby začali prechádzať do outsourcing modelu.

Z pohľadu spracovaných dát sa rovnako menia požiadavky v čase. V minulosti klienti pracovali primárne s dátami vytvorenými v ich systémoch. Dnes klienti spracovávajú svoje dáta v kombinácii s niekoľkonásobkom dát zanikajúcich vonku, mimo ich systémy.  Pribudla požiadavka na budovanie dátových skladov, nákup externých analytických dát a integráciu so systémami a dátami dodávateľov a odberateľov.

Objavil sa rastúci dopyt po štandardizovaných rozhraniach a otvorenosti, integrácií business inteligence riešení vrátane umelej inteligencie. IT prechádza do hybridného modelu prevádzky. Mnoho systémov už neprevádzkuje zákazník, ale ich prevádzka a často aj vlastníctvo je súčasťou služby tretej strany.

Očakávania sa rýchlo menia. IT sa stáva komoditou.

 

Ako sa zmenilo podnikateľské prostredie na Slovensku v priebehu posledných 30 rokov?  Ako sa zmenil IT segment ako taký?

 

Slovenský trh je malý a v mnohých ohľadoch neštandardný. Blízke prepojenie politiky na trh veľmi kriví podnikateľské prostredie. Rovnako v privátnej sfére dominujú obchodné modely východného typu. Osobne mám pocit, že sa situácia stále zlepšuje, ale príchod EU peňazí pretrvávajúce anomálie zvýrazňuje, takže v sumáre sa náš domáci IT trh stále zásadne líši od západného.

Nalievanie štátnych a EU peňazí do účelových IT firiem doslova kanibalizuje IT priemysel. Jednak vyťahuje ľudský potenciál z perspektívnych firiem do väčšinou nesamostatných a neperspektívnych firiem, ktoré prežívajú len vďaka predraženým zákazkám a na druhej strane cena práce v IT segmente tak prudko narástla, že väčšina domácich zákazníkov nedokáže zaplatiť potrebné kapacity a tým vzrastá technologická zaostalosť potenciálnych slovenských zákazníkov.
Slovenský IT priemysel doslova ušiel zbytku ekonomiky a je to cítiť na každom kroku. Máme tu ale niekoľko úspešných a veľmi perspektívnych IT firiem a verím, že sa im podarí presadiť na trhu práce aj u zákazníkov.

Je dôležité, aby IT odborníci nemuseli odchádzať mimo krajinu, aby etické vnímanie IT trhu jednoznačne zvýhodnilo slušných zamestnávateľov a odlíšilo ich od účelových dobyvateľov renty.

Etický rozmer IT trhu a nedostatočné napredovanie informatizácie štátu boli dôvodom, prečo sme sa rozhodli podporiť aktivity občianskeho združenia Slovensko.Digital ako firma aj osobne. SD sa snaží zmeniť pomery v štátnom IT tak, aby dodávané služby dosahovali minimálne kvalitu komerčných a podnikateľské prostredie IT segmentu zásadným spôsobom zmenilo svoj etický rozmer. Zmeny k lepšiemu je cítiť. Sú malé a väčšinou pomalé, ale jedna z úloh nových generácií je zmeniť svet podľa svojich predstáv a mám pocit, že v slovenskom IT začína dominovať nová generácia, ktorá existujúce pomery zmení zásadným spôsobom.
Je možné, že sa slovenský IT „trh“ raz stane trhom.

 

Čo by ste poradili start-upom a mladým IT firmám, ktoré by sa chceli udržať v biznise podobne dlho?

 

Podnikanie je o interakcii partnerov vo vnútri organizácie a na trhu. Tieto interakcie musia byť korektné, vyvážené, prínosné pre zúčastnené strany a podľa mňa je potrebné pokúsiť sa o to, aby boli aj príjemné. Potom sa interakcie zvyknú opakovať a to sa dá pokladať za úspech.

Na druhej strane je to o odvahe a múdrosti. Vo firme musia pôsobiť ľudia, ktorý majú natoľko nadhľad, odbornosť a zároveň odvahu spraviť kroky do neznáma. Zobrať na seba rozhodnutie, ktoré posúva firmu ďalej. Takýchto ľudí musí dokázať organizmus firmy identifikovať a dať im priestor.

Úspech EEA jednoznačne stojí na internom teame, ktorý je z môjho pohľadu unikátny. Spolumajitelia aj moji kolegovia sú skvelí ľudia a myslím, že stále platí, že je radosť pracovať v našej spoločnosti.

Čo sa týka start-up scény. Treba si uvedomiť, že tento pojem má rôzne významy na rôznych kontinentoch. V teritóriách s rozvinutým investorským ekosystémom je start-up vnímaný ako nástroj experimentálneho overenia nového business modelu, alebo produktu. V prostredí Európskej únie ten istý pojem znamená v predstavách úradníkov primárne nástroj stimulovania zamestnávania mladých.

Ak sa predsa podarí nájsť v našom prostredí zdravé investorské pozadie start-up-u, odporúčam špeciálne v IT dať pozor na zlatú horúčku. Existuje na trhu niekoľko príbehov rýchlo rastúcich hráčov hlavne na online trhu. Predstava, že sa niekomu podarí dostať na trh aplikáciu, alebo riešenie, ktorú používajú milióny používateľov je lákavá. Pravdepodobnosť úspechu takto postaveného business plánu sa hýbe pod úrovňou akceptovateľného rizika. Preto je nevyhnutné počítať s normálnou dynamikou vývoja vznikajúcej spoločnosti.

Dôležitá je teda odvaha, poznanie a nadhľad v danej doméne, realistický business plán, zdravé financovanie a budovanie vzťahov.

 

Ste jediná Slovenská firma, ktorá dosiahla najvyšší level partnerstva so spoločnosťou Atlassian. V čom presne táto spolupráca spočíva?

 

Atlassian je výrobca softvérových produktov na podporu projektového a procesného riadenia a zdieľania informácií v teamoch. Svoje riešenia predáva v podobe cloud služieb, alebo formou licencií. V oboch modeloch naši zákazníci potrebujú konzultačné, predajné a technické služby, ktoré zabezpečuje celosvetová partnerská sieť.

Tým že sme zároveň aj vývojárska firma, tak pre zákazníkov programujeme rozšírenia produktov Atlassianu na mieru, čo nám dáva veľkú konkurenčnú výhodu. Mnoho klientov požaduje integráciu produktov do celého ekosystému samotnej organizácie a ich partnerov.

Vzhľadom na povahu projektov v oblasti podpory procesov a zdieľania poznania v organizáciách, vstupujeme hlboko do štruktúry riadenia našich klientov a využívame skúsenosti, ktoré sme rokmi nazbierali. Ide o spoluprácu počas ktorej sa zmeny procesov v organizáciách dopredu plánujú aj v kontexte ich aplikácie do podporných systémov. Ide často o mnohoročnú kreatívnu spoluprácu.

Väčšina klientov zároveň požaduje služby školení a priebežnej podpory transformácie procesov. Doslova žijeme príbehy našich klientov.

 

Ako spolupráca s Atlassian začala? Prečo ste sa rozhodli používať ich produkty?

 

Aj v EEA sme sa stretli s otázkou, aký si vybrať nástroj pre dobré riadenie firmy. Ako efektívne zdieľať informácie medzi sebou, kde ich „uskladniť“, ako reportovať, čo s faktúrami, dovolenkami, PNkami, atď…

Najskôr sme si naprogramovali vlastné riešenie, keďže dostupné riešenia nám nevyhovovali. Avšak v tom čase v Austrálii, dala malá firma do sveta svoj druhý produkt “Confluence” a naši architekti spočítali, že je lacnejšie a rýchlejšie postaviť firmu na hotových Atlassian riešeniach, ako vyvíjať vlastné.

Následne sme tak v roku 2005 implementovali naše firemné procesy do produktov Jira a Confluence. Netušili sme, že nasadáme do trendy idúceho vlaku, a že vďaka tomu vznikne postupne v EEA tím expertov a kóderov, ktorí sa špecializujú na Atlassian produkty.

Čo ste preto museli urobiť, aby ste sa stali partnerom austrálskeho IT giganta? Čo to obnáša udržať si partnerstvo miliardovej firmy?

 

Atlassian má politiku partnerstva nastavenú veľmi prísne. Stať sa Atlassian Solution Platinum partnerom znamená splniť veľmi prísne podmienky, ktoré si Atlassian stanovil.
S kolegami sme si museli prejsť náročným tréningovým programom a sofistikovanou certifikáciou, ktorú pravidelne obnovujeme.
Predaj licencií a služieb musí dosahovať stanovené kvóty.
Atlassian pravidelne verifikuje spokojnosť našich klientov s našimi službami.

Naše partnerstvo má podobu rozbehnutého vlaku, ktorý ešte stále zrýchľuje. Produkty Atlassianu totiž okrem domény IT začali masívne využívať zákazníci z finančných, výrobných a výskumných organizácií a trh sa zrazu otvoril novým možnostiam. Nás to motivuje rásť a vstupovať na nové trhy.

 

Akým smerom sa dnes vyvíja IT trh – aké sú aktuálne trendy? Aké sú najväčšie výzvy v tomto odvetví?

 

V minulosti klienti hľadali primárne dodávateľa jedného veľkého riešenia. Dnes potrebujú hlavne podporu pri zorientovaní sa v stále rýchlejšie pribúdajúcich možnostiach.

Mnoho klientov sa pod našim vedením dostalo zo situácie závislosti na pôvodných systémoch a dodávateľoch a prešli na servisne orientovanú architektúru v rámci ktorej sa veľké riešenia rozpadli na množstvo malých komponentov prevádzkovaných v rôznych obchodných modeloch, často na rôznych miestach.

Klienti dnes preferujú minimálnu závislosť, flexibilitu v kontexte rýchlosti zmien parametrov a funkčností systémov.  Prichádzajú nové cenové modely obdobné ako u veľkých cloud operátorov. Niektoré služby sa začínajú účtovať v minútových tarifikáciách a elasticita virtualizovaných prostredí prináša nové možnosti jednak v architektúre riešení, ale aj v obchodných modeloch.

Zásadne sa mení pohľad na prevádzku a podporu riešení, rovnako na vlastníctvo infraštruktúry potrebnej na prevádzku IT.

Rýchlosť zmien je taká veľká, že dnešné možnosti a očakávania sú v tomto momente minulosťou a zajtra nás už čakajú nové. Z toho dôvodu klient často ani nevie čo by mohol dosiahnuť v kontexte IT.

Schopnosť odhadu čo má budúcnosť v oblasti IT a čo nie je jedna z našich silných stránok, ktorá šetrí naším klientom veľa času a zdrojov.

IT trh sa dnes musí vysporiadať s globalizáciou prevádzky IT systémov. Svetoví giganti dnes doslova valcujú zabehnuté obchodné modely. Časť trhu sa stráca. Nové oblasti sa otvárajú.

Oznámili ste, že v blízkej dobe plánujete ďalšiu fúziu. S akou spoločnosťou sa EEA plánuje spojiť a aké sú na to dôvody?

 

Postupným rastom sme sa dostali do bodu v ktorom vidíme vo fúzii efektívnu cestu posunu vpred. Naši klienti od nás očakávajú stále komplexnejšie portfólio služieb. Dodávame viac komplexných a veľkých projektov, čo si vyžaduje silné personálne a finančné zázemie. Ďalším dôvodom je vstup na nové trhy na ktorých sú aktívny členovia formujúcej sa skupiny.
Ak chceme udržať existujúcu úroveň kvality a zároveň vstupovať do nových technologických a doménových oblastí potrebujeme vysokú dynamiku. Pripravovaná fúzia nám ju umožní.

Aktuálne sme po úspešnej fúzii s medzinárodnou spoločnosťou BootIQ.

Spoločnosť BootIQ má aktuálne dvanásť pobočiek (z nich 9 v Českej republike, 2 na Slovensku a 1 v Srbsku) a len za posledný rok investovala do svojej expanzie viac ako 4 milióny eur. Akvizíciami softwarových spoločností rozširuje portfólio svojich služieb a v súčasnosti obsluhuje vyše 200 klientov. Akvizíciou EEA narastie BootIQ tím na viac ako 300 vývojárov a ročné tržby skupiny presiahnu 16 miliónov eur. K skupine pribudnú pobočky EEA v Bratislave, Prahe, Nitre, Trenčíne a Košiciach.

 _________________________________________________________________________________________

  • Rozhovor bol pripravený v spolupráci s časopisom Forbes.
  • Foto: Forbes, Marek Mucha
Podobné projekty