Blog
26. mája 2021 EEA s.r.o.

Iný pohľad na dáta. Prečo musíme vystúpiť na vrcholy hôr, aby sme zistili, ako je dole pekne

Sledovanie stavieb v rámci Slovenska bolo vždy našou prioritou. Po vyskúšaní rôznych systémov, excel tabuliek, sme nakoniec zakotvili so správou dát pre stavby v Jira od Atlassianu a aplikácii GeoData for Jira.

Niekedy sme tak zahľadení do všetkých tabuliek, dát a čísiel, až nám unikajú zaujímavé súvislosti. Vtedy nám na pomoc prichádzajú rôzne sumarizácie, grafy, prezentácie. Ale ako si urobiť iný pohľad na dáta? Mapa a jednoduché geodáta. Samozrejme, platí to pre projekty, kde to dáva zmysel a kde s aplikáciou GeoData for Jira môžete pracovať.

Sledovanie stavieb v rámci Slovenska bolo vždy našou prioritou. Po vyskúšaní rôznych systémov, excel tabuliek, sme nakoniec zakotvili so správou dát pre stavby v Jira od Atlassianu a aplikácii GeoData for Jira od EEA. Je pravda, že na nové prostredie je potrebné si zvyknúť a kolegov zaškoliť. Ale pre mnohých z nich sa to postupne stalo prirodzeným a intuitívnym pracovným prostredím. 

Najviac oceňujeme výhodu prepojenia jednotlivých dát (pozn. v systéme Jira spravujeme kontakty, reklamácie a schvaľovacie obchodné procesy) a možnosť robenia rýchlych prehľadov.

Tak nestrácame aktuálny prehľad o dianí, znižujeme počet duplicít a hlavne, kolegovia z jednotlivých predajných tímov vedia o svojej vzájomnej práci viac, obzvlášť ak niekto spravuje stavbu v inom predajnom regióne. Veta „Urobil som ťa sledovačom tejto stavby“ sa už u nás stala milým sloganom ? (pozn. Sledovač je slovenský preklad pre Watcher v Jire).

Rýchly pohľad na dáta

Ale ako si urobiť rýchly obraz o dátach, ak sa nechcete prehrabávať skrz rôzne tabuľky, nástenky a zoznamy? Mapa. Jeden rýchly pohľad na mapu alebo časť regiónu, o ktorý sa staráte, vám pomôže nielen sa rýchlo zorientovať, ale aj pozrieť na dáta z úplne inej perspektívy.

Zobrazenie na mape máte ako pohľad z vrcholu dole na krajinu. Viete určiť, kde sa vám počet stavieb husto kumuluje, alebo na druhej strane pokrivkáva. A tu už môžete klásť otázky a hľadať príčiny. Veľakrát sa stane, že vo vašom regióne sa nachádzajú stavby, o ktorých ani neviete. Jedným pohľadom na svoj región to na mape vidíte. Či vám niečo pribúda, alebo kde sú stavby, o ktorých neviete. Veď kto iný má väčší prehľad o lokalite, ak nie regionálny zástupca, ktorý má daný región prejazdený krížom-krážom? Kliknutím na dané miesto na mape sa vám otvorí dialógové okno so základným prehľadom: Sumár stavby s linkom na daný objekt v Jire a obrázok stavby. Priamo z tohto detailu na mape viete v prípade potreby upraviť aj jeho pozíciu.

GeoData for Jira je aj šikovný nástroj pre náš marketing. Ak si zaradíte do datasetu zaujímavé referencie, veľmi rýchlo sa zorientujete už na prvý pohľad. Čo všetko z geodát vyťažíte závisí už len na vašich sledovaných cieľoch a kreativite.

Na čo si dať pozor?

Buď to naučíte svojich kolegov, alebo budete nad geodátami držať ochrannú ruku. Pre prehľadnú mapu je dôležité zadanie presnej adresy alebo určenia lokality priamo na mape. Ak zadáte adresu len všeobecne, prirodzene vám označí hranicu mesta alebo celú ulicu.

Veľkým plusom je, že aj keď stavba nemá presnú adresu alebo ide o novú lokalitu, na mape ju viete vyhľadať a vložiť lokalizáciu presne na dané miesto. Takáto lokalizácia je veľmi nápomocná pri zorientovaní sa, kde sa stavba nachádza. Ak ide o radovú zástavbu, môžete využiť aj iné označenie, čiaru alebo polygón.

Nebojte sa meniť datasety

Čo na mape uvidíte a ako si to môžete filtrovať vám predurčujú datasety. Ak počas práce zistíte, že pôvodné nastavenia vám nevyhovujú, alebo potrebujete iné filtre a pohľady, určite ich zmeňte. Nazeranie na dáta je predsa živý proces, nie archivácia.

S geodátami nekončíme

Prehľad o stavbách na geomape je výborný začiatok pre ďalšie využitie. Hlavne v oblasti služieb pre zákazníkov. Sledovanie pohybu našich síl a strojov v rámci jednotlivých stavieb je našou ďalšiu výzvou do budúcnosti.

 

Katarína Senderáková, Marketing manager, Baumit

 

 

Podobné projekty