EEA > Projekty

Projekty

EEA sa podieľala a podieľa na viacerých výskumných a rozvojových projektoch.

Projekt COMSODE

Výskumný dvojročný (2013-2015) projekt financovaný z FP7 – 7. rámcového programu, STREP. Projekt je zameraný na vytvorenie flexibilnej platformy pre efektívne publikovanie, poskytovanie, výmenu a obohacovanie OpenData a zadefinovanie súvisiacich metodík. Publikačná platforma Open-Data-Node (ODN) podporí spracovanie, obohacovanie, zverejňovanie a výmenu dát v optimálnej kvalite. Platforma bude k dispozícii ako Open source softvér. Platforma vychádza zo skúseností s publikovaním dát v kultúre a z výsledkov analogických projektov. Vďaka spolupráci s projektom LOD2 zameraným na “Linked data” dokážeme data obohacovať o nové väzby. Platforma bude integrovaná s výkonným vyhľadávacím nástrojom novej generácie. Viac informácií ->

Projekt Europeana Food and Drink

Projekt prebieha v rámci FP7 rámcového programu Európskej komisie v období 2014-2016 (ICT PSP siedma výzva na predkladanie návrhov 2013 Best Practice Network).

AMBROSIA:  Europeana Food and Drink Best Practice Network (ďalej len “Ambrosia”) naštartuje tvorivé využitie digitálneho obsahu z oblasti kultúry pre riadenie nových obchodných aplikácií a vzťahov s kreatívnym priemyslom. Viac informácií ->

Projekt PROLIX

EEA sa podieľala v rokoch 2005 -2009 na 4-ročnom výskumnom a vývojovom projekte spolufinancovanom EÚ v rámci 6. rámcového programu. Cieľom projektu PROLIX bolo vytvorenie platformy umožňujúcej prepojiť vzdelávanie priamo na firemné procesy tak, aby bolo možné okamžite reagovať na zmeny a požiadavky a dopĺňať podľa potreby kompetencie a vedomosti pracovníkov.  Viac informácií ->

Projekt „Open Source infraštruktúra“

Spoločnosť EEA s.r.o. bola v roku 2004 poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR  preskúmať možnosti využitia Open source (OS) softvéru pri informatizácii v SR. Na základe informácií od 2 000 inštitúcií a spoločností sme identifikovali základné typy architektúry IS v štátnej správe, školstve a u malých a stredných firiem (SME sektor). Pri jednotlivých aplikáciách sa porovnávali vlastnosti bežne nakupovaného softvéru (proprietárneho) a dostupných OS riešení. Riešitelia následne navrhli pre každú aplikáciu postup prechodu (migračný plán) na vhodnú alternatívnu na OS. Viac informácií ->

Projekt Europeana Local

Projekt financovaný EU.  Na projekte Europeana local sme participovali ako regionálny technologický partner.  Pre projekt sme vytvorili  OAI-PMH harvester a OAI server. Lokálnym poskytovateľom dát do Europeany sme poskytovali technologickú a metodickú podporu.

Projekt FEYWA

V rámci projektu vyvíjame nástroj na riadenie alokácií a na plánovanie ľudských zdrojov, integrovaný do Atlassian JIRA ako add-on. Aplikácia FEYWA je v predaji. Viac informácií nájdete na špecializovanom portáli  www.feywa.com.

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian