Blog
22. januára 2010 EEA s.r.o.

Projekt „Open source infraštruktúra“

Naša spoločnosť bola poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN).

Naša spoločnosť bola v roku poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN) v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“. Na realizácii projektu úzko spolupracujeme so spoločnosťou Gordias a s FMFI UK. Záverečná oponentúra projektu prebehla úspešne 18.11.2004. Do konca roka bude pripravená a sprístupnená súhrnná správa o zaujímavých výsledkoch projektu. Projekt ukázal, že využitie Open source vo verejnej správe, školstve a SME môže byť veľmi efektívne. Na rok 2005 predpokladáme ďalšie pokračovanie projektu smerom ku praktickému využitiu výsledkov vo verejnej správe, školstve a SME.

Výsledky projektu a projektové výstupy nájdete tu….

Cieľom projektu OSIN bol návrh optimálnych variant využitia open source v štátnej správe, školstve a v prostredí SME:

  • Štátna správa a samospráva – tu sa môže v súčasnej situácii najvýraznejšie prejaviť finančný dopad úspor.
  • SME – tento sektor je hlavným motorom vyspelých ekonomík a preto jeho stimulácia je strategickým záujmom štátu.
  • Školstvo – momentálne čelí krízovej finančnej situácii a tu vidíme nasadenie OSS ako veľmi vhodné.

Podporu nasadzovania OSS by mal vziať do rúk, rovnako ako v ostatných krajinách, štát. Takáto podpora sa dá rozdeliť na 3 časti:

  • Výskum: Analýza problematiky, identifikácia a návrh vhodných riešení (z nepreberného množstva) a postupov, základná metodika umožňujúca systematický postup a minimalizáciu rizík
  • Vývoj: Vytvorenie typových riešení, príp. otvorenie špecifických OSS projektov
  • Nasadzovanie: Podpora subjektov pri nasadzovaní OSS, poradenstvo, informačný servis
Podobné projekty