EEA > Projekty > Projekt PROLIX

Projekt PROLIX

logo_prolixProlix – Process oriented learning and information exchange system – je 48-mesačný výskumno-vývojový projekt spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci 6. rámcového programu, priority 2 „Technológie informačnej spoločnosti“, ktorý začal 1. decembra 2005. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie k business procesom, aby sa organizáciám umožnilo rýchlejšie rozvíjanie kompetencií ich zamestnancov na základe kontinuálnych zmien firemných požiadaviek. Na dosiahnutie spomínaného cieľa vyvíja Prolix otvorenú, integrovanú, referenčnú architektúru pre procesne orientovanú vzdelávaciu a informačnú komunikáciu.

EEA na projekte vystupuje v úlohe technologického partnera. Našou úlohou je vytvoriť integračnú platformu pre všetky procesné, monitorovacie a vzdelávacie komponenty riešenia. Integračná platforma je postavená na báze opensource komponentov.
Procesy sa spúšťajú na JBoss JBPM a používateľské rozhranie integrujeme na portáli Liferay. Jeden z pre nás najzaujímavejších výstupov na tomto projekte je generický portlet na prístup k JBPM procesom. Tento portlet plánujeme v budúcnosti uvoľniť do open source režimu.

Naše služby: EEA na projekte vystupuje ako technologický a integračný partner
Technológie: Liferay, JBPM, Apache-Service mix, Java, XML, XSD, XSLT, LDAP, SOA

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian