Blog
22. januára 2013 EEA s.r.o.

Projekt PROLIX

EEA na projekte vystupuje ako technologický a integračný partner.

Prolix – Process oriented learning and information exchange system – je 48-mesačný výskumno-vývojový projekt spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci 6. rámcového programu, priority 2 „Technológie informačnej spoločnosti“, ktorý začal 1. decembra 2005. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie k business procesom, aby sa organizáciám umožnilo rýchlejšie rozvíjanie kompetencií ich zamestnancov na základe kontinuálnych zmien firemných požiadaviek. Na dosiahnutie spomínaného cieľa vyvíja Prolix otvorenú, integrovanú, referenčnú architektúru pre procesne orientovanú vzdelávaciu a informačnú komunikáciu.

EEA na projekte vystupuje v úlohe technologického partnera. Našou úlohou je vytvoriť integračnú platformu pre všetky procesné, monitorovacie a vzdelávacie komponenty riešenia. Integračná platforma je postavená na báze opensource komponentov.
Procesy sa spúšťajú na JBoss JBPM a používateľské rozhranie integrujeme na portáli Liferay. Jeden z pre nás najzaujímavejších výstupov na tomto projekte je generický portlet na prístup k JBPM procesom. Tento portlet plánujeme v budúcnosti uvoľniť do open source režimu.

Naše služby: EEA na projekte vystupuje ako technologický a integračný partner
Technológie: Liferay, JBPM, Apache-Service mix, Java, XML, XSD, XSLT, LDAP, SOA

Podobné projekty