Slovník-detail

Search

„Search“ v Jira sa týka funkcionality vyhľadávania, ktorá umožňuje používateľom nájsť úlohy, komentáre, prílohy a ďalšie záznamy v rámci Jira.

„Search“ v Jira sa týka funkcionality vyhľadávania, ktorá umožňuje používateľom nájsť úlohy, komentáre, prílohy a ďalšie záznamy v rámci Jira.

Táto funkcia je kľúčová pre efektívne spravovanie projektov a rýchle lokalizovanie informácií v rozsiahlych dátach systému.

Funkcia vyhľadávania v Jira umožňuje používateľom vyhľadávať na základe rôznych kritérií, ako sú:

  1. Kľúčové slová: Možno vyhľadávať na základe kľúčových slov obsiahnutých v názve úlohy, popise, komentároch alebo prílohách.
  2. Filtre: Používatelia môžu použiť rôzne filtre na zúženie výsledkov vyhľadávania podľa stavu, priorít, typu úloh a ďalších atribútov.
  3. Pokročilé vyhľadávanie (JQL): Pokročilé vyhľadávanie umožňuje používateľom vykonávať komplexnejšie vyhľadávania pomocou Jira Query Language (JQL), čo umožňuje presnejšie filtrovanie a hľadanie.
  4. Uložené filtre a obľúbené vyhľadávania: Používatelia môžu svoje často používané filtre a vyhľadávania ukladať, aby ich mali neskôr ľahšie dostupné.
  5. Vyhľadávanie v texte príloh: Možnosť vyhľadávať v texte dokumentov a iných príloh priložených k úlohám.
  6. Vyhľadávanie vo viacerých projektoch: Používatelia môžu vyhľadávať v rámci jedného projektu alebo rozsiahlejšie vo viacerých projektových priestoroch.

Funkcia vyhľadávania v Jira umožňuje používateľom efektívne nájsť potrebné informácie a rýchlo navigovať v rozsiahlych dátach systému. Je to kľúčová súčasť produktivity a správy projektov v Jira.