Slovník-detail

Filter

V Jira, „Filter“ (filtrovanie) je dotaz, ktorý definuje, ktoré úlohy alebo záznamy sa majú zobraziť alebo vyhľadať v systéme.

V Jira, „Filter“ (filtrovanie) je dotaz, ktorý definuje, ktoré úlohy alebo záznamy sa majú zobraziť alebo vyhľadať v systéme.

Filter umožňuje užívateľom definovať rôzne kritériá a podmienky, na základe ktorých sa vyberajú relevantné úlohy alebo záznamy.

Tu sú niektoré dôležité aspekty týkajúce sa filtra v Jira:

 1. Definovanie kritérií: Užívatelia môžu definovať rôzne kritériá a podmienky, na základe ktorých sa vyberajú úlohy alebo záznamy. Tieto kritériá môžu zahŕňať stav, prioritu, priradeného užívateľa, dátumy a ďalšie atribúty.
 2. Ukladanie filtrov: Užívatelia môžu ukladať svoje filtre, aby ich mohli opakovane používať v budúcnosti. To umožňuje jednoduché a rýchle vyhľadávanie úloh alebo záznamov podľa určitých kritérií.
 3. Zdieľanie filtrov: Filtry môžu byť zdieľané s inými užívateľmi alebo skupinami, čo umožňuje zdieľanie zobrazených úloh alebo záznamov a spoluprácu na rovnakých súboroch úloh.
 4. Automatizácia procesov: Filtry môžu byť použité na automatizáciu určitých procesov alebo sledovanie špecifických stavov alebo podmienok v rámci projektu.
 5. Vyhľadávanie a analýza: Používanie filtrov umožňuje užívateľom vyhľadávať, vyberať a analyzovať úlohy alebo záznamy podľa zvolených kritérií, čo pomáha pri riadení projektov a správe práce.

Filtry v Jira sú veľmi užitočným nástrojom, ktorý umožňuje užívateľom efektívne vyhľadávať a zobrazovať úlohy alebo záznamy podľa špecifických kritérií a potrieb. Pomáhajú organizovať prácu a zabezpečiť, že užívatelia majú prístup k relevantným informáciám v správnom čase.

Typy filtrov v Jira môžu zahŕňať:

 1. JQL Filter: Jira Query Language (JQL) je vlastný jazyk vyhľadávania v Jira, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať rozsiahle dotazy na vyhľadávanie úloh alebo záznamov podľa rôznych kritérií, ako sú stav, priradený užívateľ, priorita a ďalšie.
 2. Favorite Filter: Užívatelia môžu označiť určité filtre ako obľúbené, čo umožňuje rýchly prístup k často používaným vyhľadávacím kritériám.
 3. Shared Filter: Filtry môžu byť zdieľané medzi užívateľmi alebo skupinami užívateľov, čo umožňuje zdieľanie zobrazených úloh alebo záznamov a spoluprácu na rovnakých súboroch úloh.
 4. Board Filter: V Jira Agile (známej aj ako Jira Software) sú filtre používané na definovanie, ktoré úlohy sa majú zobrazovať na agilných tabuľách (boards), ako sú Scrum alebo Kanban tabule.
 5. Quick Filters: Na agilných tabuľách (boards) je možné použiť aj rýchle filtre, ktoré umožňujú rýchlo prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami úloh na základe špecifických kritérií.
 6. Advanced Filters: Pokročilé filtre umožňujú užívateľom kombinovať viacero kritérií a podmienok pomocou logických operátorov (AND, OR, NOT) na vytvorenie zložitejších a presnejších dotazov.

Tieto typy filtrov v Jira poskytujú užívateľom flexibilitu a možnosť presne definovať, ktoré úlohy alebo záznamy chcú zobraziť alebo vyhľadať v systéme podľa ich konkrétnych potrieb a kritérií.