Slovník-detail

Sprint Backlog

Sprint backlog v Jira je zoznam úloh alebo položiek, ktoré sú vybrané z celkového backlogu a plánujú sa dokončiť počas konkrétneho sprintu.

Sprint backlog v Jira je zoznam úloh alebo položiek, ktoré sú vybrané z celkového backlogu a plánujú sa dokončiť počas konkrétneho sprintu.

Je to dynamický zoznam úloh, ktorý sa mení počas trvania sprintu na základe potrieb tímu a zmeny požiadaviek.

Sprint backlog je vytvorený na začiatku každého sprintu počas procesu sprint planningu tímu Scrum. Tímy zvyčajne vyberajú úlohy z hlavného backlogu, ktoré sa považujú za najdôležitejšie alebo najvhodnejšie pre daný sprint. Tieto vybrané úlohy sú potom pridané do sprint backlogu.

V sprint backlogu v Jira môžu byť úlohy priradené jednotlivým členom tímu, odhadnuté na základe „story points„, a sledované v rôznych stavoch (napr. „To Do„, „In Progress„, „Done„). Tím tak má jasný prehľad o práci, ktorá sa má vykonať počas sprintu, a môže sledovať jej pokrok a aktuálny stav.

Sprint backlog v Jira pomáha tímom efektívne plánovať a riadiť svoju prácu počas jednotlivých sprintov. Poskytuje jasný a štruktúrovaný spôsob sledovania a organizovania úloh, čo umožňuje tímom sústrediť sa na dosahovanie cieľov sprintu a dodávať hodnotu zákazníkom.