Slovník-detail

Story Point

„Story points“ v Jira sú jednotky používané na odhad časovej náročnosti alebo zložitosti úloh v rámci agilnej metodológie, ako je napríklad Scrum.

„Story points“ v Jira sú jednotky používané na odhad časovej náročnosti alebo zložitosti úloh v rámci agilnej metodológie, ako je napríklad Scrum.

Tieto body sa používajú na vyjadrenie relatívnej náročnosti úloh na dokončenie a sú určené na podporu plánovania a odhadovania práce tímu.

Hodnota „story points“ nemusí byť priamo spojená s konkrétnym časom alebo hodinami, ale skôr s relatívnou náročnosťou úlohy v porovnaní s ostatnými úlohami. Pri odhadovaní „story points“ tímy zvyčajne berú do úvahy viaceré faktory, ako je napríklad zložitosť úlohy, miera neistoty alebo rizika, ako aj skúsenosti tímu s podobnými úlohami.

V Jira sa „story points“ zvyčajne priradzujú k jednotlivým úlohám alebo položkám v rámci „backlogu“ počas plánovania sprintu. Tieto body sa následne používajú na určenie množstva práce, ktoré sa môže zahrnúť do sprintu, a na monitorovanie postupu práce počas sprintu.

Použitie „story points“ v Jira umožňuje tímu lepšie plánovať a riadiť svoju prácu, a to najmä v situáciách, keď úlohy majú rôzne zložitosti alebo náročnosti. Tieto body poskytujú spoločný rámec pre diskusie o práci v tíme a umožňujú lepšie porovnávať a prioritizovať úlohy v „backlogu“.