Slovník-detail

Sprint Board

Sprint board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý umožňuje tímu Scrum sledovať a riadiť prácu počas konkrétneho sprintu.

Sprint board v Jira je vizuálny nástroj, ktorý umožňuje tímu Scrum sledovať a riadiť prácu počas konkrétneho sprintu.

Tento board poskytuje prehľad o úlohách alebo položkách v sprint backlogu a umožňuje tímu sledovať ich pokrok a aktuálny stav.

Na Sprint boarde v Jira sú zvyčajne zobrazené nasledujúce informácie:

  1. Stĺpce úloh: Sprint board je rozdelený do stĺpcov, ktoré reprezentujú rôzne stavy úloh alebo položiek v rámci sprintu. Typické stĺpce môžu zahŕňať „To Do„, „In Progress“ a „Done„, ale môžu sa prispôsobiť podľa potrieb tímu.
  2. Úlohy alebo položky: V každom stĺpci sú zobrazené úlohy alebo položky z sprint backlogu, ktoré sú priradené k danému stavu. Tím môže vidieť, ktoré úlohy sú ešte nevykonané, ktoré sa aktuálne riešia a ktoré už boli dokončené.
  3. Detaily úloh: Pre každú úlohu na Sprint boarde je zobrazený jej názov, priradený člen tímu, odhadovaný počet „story points“ a ďalšie informácie, ktoré môžu byť užitočné pre tím.

Sprint board v Jira umožňuje tímu Scrum sledovať prácu a priebeh sprintu v reálnom čase. Poskytuje vizuálny prehľad o tom, ako sa práca vyvíja, a umožňuje tímu rýchlo identifikovať a riešiť prípadné problémy alebo závislosti. Taktiež podporuje transparentnosť a spoluprácu v tíme, čo vedie k efektívnejšiemu a lepšie koordinovanému vývoju.