Slovník-detail

Velocity Chart

Velocity Chart v Jira je typ reportu, ktorý vizualizuje históriu a trend rýchlosti (velocity) tímu v priebehu času.

Velocity Chart v Jira je typ reportu, ktorý vizualizuje históriu a trend rýchlosti (velocity) tímu v priebehu času.

Tento graf zobrazuje množstvo práce dokončenej tímom v jednotlivých sprintoch a umožňuje sledovať, ako sa mení jeho schopnosť dokončiť prácu v čase.

Typicky Velocity Chart zobrazuje nasledujúce informácie:

  1. Rýchlosť (Velocity): Pre každý sprint je zobrazená miera práce, ktorú tímu podarilo dokončiť. Tento údaj je často vyjadrený v story pointoch alebo iných jednotkách práce, ako sú hodiny alebo počet úloh.
  2. Trendy: Graf môže zobraziť trend rýchlosti tímu v priebehu času. To umožňuje sledovať, či sa rýchlosť tímu zvyšuje, klesá alebo sa udržiava konzistentná.
  3. Odhady budúcej práce: Na základe histórie rýchlosti môže Velocity Chart poskytnúť odhady o tom, koľko práce bude tímu pravdepodobne schopné dokončiť v budúcnosti. Toto môže byť užitočné pri plánovaní a odhadovaní budúcich dodacích termínov a výkonnosti tímu.

Velocity Chart je užitočným nástrojom pre tímy pracujúce v rámci metodológie Scrum, pretože poskytuje dôležité údaje o výkonnosti tímu a umožňuje zlepšiť plánovanie a riadenie práce v rámci jednotlivých sprintov. Pomáha tiež identifikovať problémy alebo oblasti, ktoré vyžadujú zlepšenie, a sledovať pokrok tímu v rámci projektu.