Slovník-detail

Watcher

V Jira, Watcher (sledovateľ) je používateľ, ktorý sleduje určitú úlohu (issue) alebo projekt.

V Jira, Watcher (sledovateľ) je používateľ, ktorý sleduje určitú úlohu (issue) alebo projekt.

Keď používateľ sleduje issue, dostáva notifikácie o akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách tejto úlohy. To umožňuje používateľom byť informovanými o dianí v projekte bez toho, aby boli priamo priradení k danej úlohe.

Watcher môže byť ktokoľvek, nielen tímy alebo členovia tímu priradení k úlohe. Tento mechanizmus je užitočný napríklad pre manažérov projektov, ktorí chcú byť informovaní o vývoji určitých úloh, ale nie sú priamo zapojení do ich riešenia. Sledovanie umožňuje zúčastneným osobám udržiavať si prehľad o stave projektu a prípadne prispievať svojimi pripomienkami alebo návrhmi.

Zvyčajne používatelia pridávajú Watcherov kliknutím na tlačidlo „Watch“ alebo „Sledovať“ na stránke úlohy v Jira. Tento mechanizmus umožňuje flexibilne sledovať záujemcov o rôzne úlohy a zabezpečiť, aby boli informovaní o dianí v projekte.