Blog
22. januára 2019 Miroslav Laššák

Dobré testovanie

Najlepšia kvalita je, keď je pokrytá každá požiadavka automatickým testom, najlepšie keď sú aj navzájom nezávislé a dajú sa spúšťať opakovane.

Čo je to dobré testovanie?

Najlepšia kvalita je, keď je pokrytá každá požiadavka automatickým testom, najlepšie keď sú aj navzájom nezávislé a dajú sa spúšťať opakovane.

Potom je možné pretestovať celú funkcionalitu automaticky po každej zmene kódu a prípadnú chybu odhaliť hneď pri jej zavedení do kódu.

Prečo to teda takto nerobiť, keď je to také super? Problém je v dvoch ďalších zložkách a to čas a náklady. Na takúto kvalitu je potrebné vynaložiť pomerne značné úsilie, čo znamená že cena môže byť niekoľkonásobne vyššia ako samotný produkt. Samozrejme sú aj odvetvia, kde je to takto robiť nutné.

Testovanie je jeden z prostriedkov ako zvyšovať kvalitu. Zvýšenie kvality sa nutne prejaví na zvýšených nákladoch a čase. Ďalší extrém je netestovat vôbec. To síce niečo ušetrí a niekedy sa to môže zdať výhodné, ale iba na začiatku. Z dlhodobého hľadiska sa tento prístup môže značne predražiť. Preto je potrebné zvážiť pri testovani všetky faktory a nastavit správnu mieru testovania.

Správne testovanie nie je iba o kvantite, ale aj o správnom okamihu. Testy treba robiť čím skôr, aby sa chyba čím skôr zistila a odstránila.

Čím neskôr sa na chybu príde, tým je oprava drahšia. Napríklad chyby v dizajne je na konci projektu odstraniť veľmi ťažké, niekedy až nemožné.

Pod testovaním sa ale nemyslí len samotné overovanie funkčnosti, ale tiež overovanie správnosti postupu.

Či vybrané technológie spĺňajú potrebné kritéria, napríklad na výkonnosť, či je navrhnute riešenie dostatočne flexibilné pre prípadné doplnenia v budúcnosti a podobne.

Formu, rozsah a plán testovania je potrebné ušiť pre každý projekt na mieru. Radi vám v tom poradíme. Každá práca vyžaduje správny nástroj. Podľa našich skúseností neurobíte krok vedľa s týmito pomocníkmi:

Management testov – Xray

Issue tracking – Jira

CI – Jenkins

Automaticke testy

 • TestNG, JUnit
 • web – selenium
 • robots framework
 • cucumber

Výkonnostné testy – JMeter, Gatlink

S čím vám vieme pomôcť?

 1. zozbierame a urobíme analýzu požiadaviek na testovanie – aké projekty sa budú testovať, ako často, aké sú release cykly, aká je štruktúra testovacieho týmu a pod.
 2. Vypracujeme stratégiu a plán testovania 
 3. identifikácia prístupov k testovaniu – každý typ projektu má svoje špecifiká a preto zvyčajne existuje viac typov prístupov
 4. unifikácia prístupov k testovaniu
 5. Pomáhame klientom integrovať sa s CI systémami
 6. Vypracujeme špecifikáciu pre develeopment automatických testov
 7. Nasadíme potrebné nástroje alebo vieme využiť naše inštalácie a sprístupniť zákazníkovi
 8. Vykonáme samotné testovanie – automatické alebo podlľa želania aj manuálne, so zápisom a vyhodnotením, prípadne s väzbou na issue tracking systém

 

Neváhajte nás kontaktovať.

 

Miroslav Laššák

Architekt

Podobné projekty