Blog
30. januára 2019 Peter Borhy

Jira Cloud vs Jira Server

Často sa stretávame s otázkou, v čom je Jira Cloud rozdielna od Jira Server. Čo je pre nás najvhodnejšie riešenie?

Rozhodujete sa medzi Jira Server a Jira Cloud? Pozrime sa spoločne na rozdiely, výhody a nevýhody týchto dvoch riešení, aby Vaše rozhodovanie bolo ľahšie.

Často sa stretávame s otázkou, v čom je Jira Cloud rozdielna od Jira Server. Čo je pre nás najvhodnejšie riešenie?

 

Kde sú uložené Vaše dáta?

Hlavný rozdiel medzi Jira Cloud a Jira Server je v tom, kde máte svoje dáta uložené.

Pri cloudových riešeniach všeobecne platí, že ukladáte Vaše údaje na iných serveroch. Vaše údaje sa prenášajú na servery prevádzkovateľa, sú tam uložené a zálohované.

Môže sa stať, že politika Vašej firmy a citlivé údaje, s ktorými pracujete, túto možnosť vylučujú, alebo sa o svoje dáta oprávnene obávate. V dnešnej dobe sú však tieto servery zabezpečené dostatočne nato, aby Vaše údaje neunikli a neboli zneužité. Atlassian prijal opatrenia k naplneniu dnes veľmi spomínaného a často rozoberaného nariadenia o ochrane údajov – GDPR a Vaše dáta tak dostatočne chráni.

Jira Server je self-hosting riešenie. Vaša inštancia je uložená na Vašom serveri, za firewallom a zabezpečeniami. Nemusíte Vaše dáta nikam posielať a uchovávate si ich u seba na Vašom vlastnom úložisku.

 

Do akej miery vieme pokryť Vaše požiadavky?

Veľký rozdiel zásadne pocítite, ak budete chcieť JIRA upravovať podľa svojich potrieb.

Vo verzii Jira Cloud nemáte k dispozícií 100% všetkých funkcií, ktoré by ste mohli potrebovať:

 • ak máte v pláne robiť zložitú integráciu s inými inštanciami, Jira Cloud Vám to neumožní
 • môžete sa stretnúť s obmedzeniami v administrácii, kde si Atlassian vývojári nechali časť prístupov zatvorených pre seba
 • nepríjemnosťou v Jira Cloud môžu byť nekompatibilné pluginy, ktoré neboli pre Jira Cloud vôbec navrhnuté, alebo Vám neumožnia synchronizovanie Vašeho projektu s inou inštanciou

JIRA Server je flexibilnejším riešením, ak plánujete pokryť viacero procesov podľa svojich predstáv:

 • nepáči sa vám out-of-box riešenie a máte veľa nápadov na zmenu
 • dostupnosť rozšírení pre verziu Jira Server je násobne väčšia
 • umožní Vám prepojenie s adresármi užívateľov (AD, LDAP) a uľahčí tak riadenie oprávnení a prístupov
 • prepojíte ho pomocou jednoduchej integrácie s veľkým množstvom ďalších aplikácií a systémov, čím získate komplexnejšie riešenia

 

Ako to zasiahne Váš rozpočet?

Riešenia sa líšia i v ďalšom podstatnom bode – koľko, ako a kedy za ne zaplatíte, či pôjde o platbu za permanentnú licenciu alebo opakovanú platbu za používanie produktu.

Jira Cloud je platená mesačne. Čo z toho vyplýva? Môže sa Vám stať, že platba neodíde včas, alebo nebude spracovaná včas kvôli víkendu, sviatku. A tu nastáva situácia, že sa nedostanete k svojím dátam a nebudete môcť pracovať, kým platba nedorazí. Ak sa rozhodnete neplatiť ďalej za používanie Cloud, máte v zásade dve možnosti. Ponechať všetko ako je, bez Vášho prístupu k dátam, ktoré ste za celý čas používania zhromaždili, alebo migrovať dáta na JIRA Server riešenie.

Jira Server je ročná licencia, čo znamená, že licenciu si predplatíte na rok. V rámci roka máte možnosť vlastnú Jiru upgradeovať, pokiaľ vyšli vylepšenia. A na konci licenčného roka sa Vy rozhodnete, či máte záujem o predĺženie a support, alebo si ponecháte svoju aktuálnu inštanciu Jira. Nestratíte týmto rozhodnutím svoje dáta a naďalej budete využívať riešenie, hoci bez možnosti prejsť na nové verzie aplikácie.

 

Máte záujem o viaceré inštancie JIRA?

Viac inštalácií Jira znamená automatické zúženie výberu na Server riešenie. Rovnako to platí, ak máte väčšie požiadavky na miesto na disku pre potreby ukladania súborov.

 

Existuje teda dôvod, prečo máte uvažovať nad JIRA Cloud?

Napriek všetkým spomínaným nedostatkom sú riešenia založené na Cloude stále výhodné a vhodné pre určité skupiny klientov, predovšetkým malé firmy.

Kľúčové výhody Jira Cloud sú:

 • Žiadne požiadavky na infraštruktúru – postavenie riešenia založeného na Cloude nevyžaduje žiadne kapitálové výdavky. Nemusíte nasadzovať virtuálne počítače alebo servery, ktoré by ste museli administrovať.
 • Nulové náklady na údržbu týchto serverov a riešenie problémov s hardvérom.
 • Cenová dostupnosť – mesačná platba zaťaží Vaše cash-flow minimálne.
 • Automatické aktualizácie softvéru – pravidelný upgrade softvéru aj serverov vrátane aktualizácií zabezpečenia a to zadarmo.

 

Kľúčové výhody Jira Server sú:

 • Skladovať svoje údaje u seba – najväčšou výhodou je self-hosting na vlastnom serveri
 • Mať pod kontrolou zmeny – administrácia a správa JIRA je pod Vašou taktovkou
 • Upravovať a kombinovať JIRA a okolité systémy s vyššou pružnosťou
 • Rozširovať a obohacovať riešenie nespočetnými pluginmi
 • Prepájať viaceré inštancie JIRA
 • Riadiť oprávnenia a účty na jednom mieste
 • Prispôsobiť si vzhľad podľa Vašich predstáv

 

Stále nie ste rozhodnutí a chceli by ste sa poradiť? Neváhajte nás kontaktovať. Najvhodnejšie riešenia sa hľadajú vždy až po zistení potrieb klienta a my Vám s tým radi pomôžeme.

 

Peter Borhy

Atlassian konzultant

Podobné projekty