Blog
17. augusta 2023 Samuel Titka

Koniec podpory Atlassian Server produktov. Kam ďalej?

Je dobré byť pripravený a mať plán prechodu na cloud alebo data center. Koniec podpory serverových produktov Atlassian sa nekompromisne blíži!

V komunite Atlassian je 15. február 2024 dobre známym dátumom. V tento deň vyvrcholí zmena, ktorú Atlassian ohlásil už v roku 2020.

 

Od tohto dňa Atlassian prestane oficiálne podporovať SERVEROVÚ vetvu produktov, a tak v ešte väčšej miere bude jeho všetka energia venovaná do rozvoja cloudových riešení a data center produktov.

Konkrétne pôjde o koniec podpory nasledovných produktov:

 • Jira Software Server,
 • Jira Core Server,
 • Jira Service Management Server,
 • Confluence Server,
 • Bitbucket Server,
 • Crowd Server,
 • Bamboo Server,
 • Atlassian-built Server apps.

V záujme zachovania vysokej úrovne zabezpečenia vašich Atlassian produktov, ich stability a získavania aktualizácií prinášajúcich novú funkcionalitu aj po tomto dátume odporúčame migráciu na Atlassian produkty v cloude alebo prechod na data center.

V závislosti od komplexity vášho aktuálneho riešenia postaveného na produktoch licencovaných serverovými licenciami a na základe voľby cieľového hostingu produktov (t.j. cloud vs. on-premise data center) môže ísť o zmenu rýchlu alebo aj pomerne zdĺhavú.

Je dobré byť pripravený a mať plán prechodu, keďže február 2024 sa blíži. Ak svoj plán ešte nemáte, netreba to odkladať. Kde však začať a ako postupovať? To sú otázky, na ktoré vám radi pomôžeme nájsť tie správne odpovede.

Alfou a omegou bude výber cieľového typu produktov, čiže či prejsť na cloudové produkty alebo ich data center alternatívy. Dve možnosti – to neznie až tak zložito. Je tu však mnoho faktorov, ktoré do tohto dôležitého rozhodnutia vstupujú. Naši experti vám s výberom pomôžu, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Prechod na data center produkty

Prechod na data center obvykle využívajú veľké spoločnosti, ktorých nástroje Atlassian, napríklad Jira, využívajú v mnohých procesoch a integrujú na rôzne iné nástroje. Zvyčajne sa venovalo nastaveniu Atlassian nástrojov mnoho úsilia, nie sú neobvyklé rôzne customizácie a využívanie add-onov z platformy Atlassian Marketplace.

V tomto prípade je data center vhodnejšia alternatíva, keďže prechod zo serveru na DC je hladký a nevyžaduje si zásadné zmeny v samotných procesoch či add-onoch. Dopad pre koncových používateľov je minimálny, serverové produkty a produkty dátových centier sú si veľmi blízke, bežný používateľ prakticky neuvidí rozdiel.

Principiálne dokonca môže ísť iba o zmenu v licencovaní – ak ide o prechod do „single-node“ data center. Aplikujú sa nové licenčné kľúče. Treba však dať pozor, data center licencie na rozdiel od serverových môžu expirovať, pretože ide o ročný poplatok (annual subscription). Pre Jira Software začína data center licencia na balíčku pre 500 používateľov. V porovnaní so serverovou licenciou nižší počet k dispozícii nie je.

Vhodnejšie je, samozrejme, prejsť na „multi-node“ infraštruktúru (clustrové riešenie), aby sa využil plný potenciál data center produktov. Aj v tomto prípade však nie sú zásadné zmeny v samotných procesoch implementovaných v Jira. Zmeny sú hlavne na nižšej – hostingovej úrovni a infraštruktúre.

 

 

Prechod na cloudové produkty

Samotný Atlassian všeobecne odporúča prechod na cloudové produkty, keďže do rozvoja cloudových riešení venuje enormné úsilie.

Tento prechod sa tak bude týkať väčšiny spoločností, ktoré veľkosťou patria k menším a stredne veľkým podnikom. Výnimkou však nie sú ani enterprise klienti, ktorým to situácia umožňuje a radi odľahčia svojich systémových administrátorov o spravovanie a udržiavanie Atlassian aplikácie ako takej.

Migrácia môže mať rôzne podoby. V podstate môže ísť o kompletnú migráciu všetkých dát alebo o čiastočnú migráciu, ktorá pokryje v úvode prenos kľúčových procesov a postupne bez časového nátlaku bude priestor pre prípadný prenos menej dôležitých dát a procesov.

Niektorí klienti dokonca využili túto potrebnú zmenu ako odrazový bod pre nový začiatok. V cloude začali budovať procesy na zelenej lúke, avšak už so skúsenosťami nadobudnutými z používania serverových produktov. Tento princíp predstavuje možnosť nápravy zanedbaných oblastí či vyvarovanie sa historických chýb v konfigurácii či procesoch. Samozrejme, tento spôsob je skôr výnimkou, keďže si vyžaduje viac manuálnej práce.

Odskúšať si Jira Cloud je veľmi jednoduché. Atlassian dokonca ponúka Jira Software Cloud so základnou sadou funkcií do 10 používateľov zadarmo. K dispozícii sú aj free plány pre Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence a iné populárne cloudové produkty Atlassian.

Z pohľadu bežných používateľov, napríklad nástroja Jira, je prechod na cloud zmenou, ktorú si určite všimnú. Zmien v porovnaní so serverovým produktom je mnoho. Samozrejme, filozofia a hlavný princíp práce zostáva zachovaný.

Odlišné je používateľské rozhranie, rozloženie panelov a iných prvkov.

Taktiež práca s add-onmi sa môže odlišovať, ich funkcionalita sa nemusí presne prekrývať s možnosťami ich serverových variantov, hoci sa predajcovia add-onov snažia vo väčšine prípadov čo najviac priblížiť k zaužívaným možnostiam, na ktoré boli používatelia zvyknutí.

Možnosti výraznejšej customizácie cloudových produktov – hlavne v oblasti frontendu – sú oveľa menšie.

V neposlednom rade sa na zmeny musia pripraviť aj samotní správcovia cloudových produktov Jira, keďže sa budú stretávať s novými oblasťami konfigurácie či iným spôsobom správy licencií a používateľských kont. Obavy však nie sú na mieste. Atlassian poskytuje prehľadné školiace materiály či online kurzy. Hlavné však je, že správa je intuitívna a logická.

Pred samotným rozhodnutím o migrácii do cloudu odporúčame pripraviť si analýzu, ktorá:

 1. zodpovie otázku potreby konsolidácie nastavení projektov,
 2. určí časovú náročnosť migrácie,
 3. dá informáciu o cene migrácie a prevádzkových nákladoch vášho riešenia v cloude,
 4. určí, ktoré časti doterajšieho procesu nie sú podporované, prípadne sa musia upraviť pre cloud.

 

Zotrvanie na serverových produktoch

Zotrvať na serverových produktoch neznamená iba stratu obohacovania produktu novými funkcionalitami či zlepšeniami výkonu. Hlavným problematickým bodom je koniec plátania dier a oficiálnej podpory v prípade problémov.

Obzvlášť v ohrození budú produkty vystavené verejnému prístupu z internetu. Prípadné objavené bezpečnostné zraniteľnosti tak môžu byť jednoducho zneužité za účelom krádeže dát či inej kompromitácie.

Ako Atlassian partner vám vieme poskytnúť súčinnosť a poradenstvo pre minimalizovanie hrozieb v prípade zotrvania na serverových produktoch, ak vaše nástroje nie sú dostupné z verejného priestoru.

 

Podrobné porovnanie cloudových a data center produktov je k dispozícii na stránkach Atlassian: https://www.atlassian.com/migration/assess/compare-cloud-data-center

 

Samuel Titka
Atlassian konzultant

Ak potrebujete pomoc od expertov so zavedením či nastavením Atlassian produktov, alebo poradiť ako ich čo najefektívnejšie využívať vo vašej firme, tak nás neváhajte kontaktovať.

Naše Atlassian riešenia

 

 

 

Podobné projekty