Blog
11. augusta 2021 EEA s.r.o.

Migrácia do Atlassian Cloudu, na čo sa pripraviť?

Výhodou prechodu na Atlassian Cloud je okrem iného aj to, že môžete migrovať postupne a vaše produkty navzájom integrovať.


Pomaly usadá prach z veľkých zmien, ktoré Atlassian ohlásil o svojom licencovaní. Plánuje postupne vypustiť platformu Server a zamerať sa na Cloud (pre malé a stredné spoločnosti) a Data Center (určený pre enterprise). Podrobnejšie sme tieto zmeny popísali v našom predošlom blogovom príspevku  a pri spätnom pohľade vidíme, že toto rozhodnutie dáva zmysel – znamená nebojovať na troch frontoch zároveň. V tomto blogu si povieme, že dané zmeny, majú svoje opodstatnenie.

Pri prvom oznámení ukončenia podpory Serveru sa zdvihla vlna nielen uznania, ale aj kritiky. Témy, ktoré v tejto súvislosti zarezonovali, boli rozdiely vo funkcionalite, cena a možnosti integrácie. Poďme sa na ne pozrieť, pretože veľa indícií naznačuje, že toto udanie smeru na Cloud bolo premyslenejšie, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať. Prejdeme si niektoré okruhy otázok o platforme a ukážme si argumenty pre a proti.

Zmeny funkcionality

Snáď najväčším otáznikom bola pre používateľov potenciálna zmena funkcionality ich Jira a Confluence inštancií: nie všetky používané addony sú v tomto momente kompatibilné s Cloudom, niektoré prácne zmeny v Jira a Confluence prostredí vznikali úpravami súborov na serveri, zásahmi do databázy a zložitejšie automatizácie boli zabezpečené vloženými kusmi kódu (Groovy, Javascript a iné), či skompilované do addonov. Taký jednoduchý prístup k „črevám“ aplikácie na Cloude naozaj nenájdeme, ale sú tu dôvody, ktoré to dobre kompenzujú.

Atlassian dal jednoznačne najavo, že migrácia addonov do Cloudu je preňho priorita a vyvíja adekvátny tlak na vydavateľov, aby bolo rozšírenie v čo najširšom rozsahu a najpromptnejšie. Pri konzultáciách s klientami sa ukazuje, že viaceré rozšírenia, ktoré nie je možné migrovať, sú historickými implementáciami procesov. Tie sa dnes dajú riešiť elegantnejšie a jednoduchšie, s pomocou addonov alebo automatizácie. Migrácia do Cloudu sa preto stáva skvelou príležitosťou na konsolidáciu procesov, produktov, infraštruktúry a samotnej implementácie. Rozšírenia, ktoré sa napriek tomu ukážu ako nutné, sú realizovateľné napríklad cez REST API.

Je preto vhodné pozrieť sa na migráciu svojich nasadených Atlassian produktov aj z pohľadu revitalizácie procesov.

Cena licencií

Tesne za týmito úvahami nasledovali v prípade mnohých používateľov prepočty cien za licencie. Prvé odhady ukazovali, že cena za Cloud bude vyššia, ako cena za Server. Atlassian opäť ukázal, že to tak jednoznačné nie je. Ponúka dve alternatívy licencovania v Cloude – mesačne a ročne.

Pri mesačnej platbe sa celková cena kalkuluje per aktívny používateľ, čo je skvelá správa pre klientov, ktorí sa pohybujú tesne nad hranicou používateľskej úrovne (tzv. User tier) pre Server. Ak ste v Jira Server potrebovali zapojiť používateľa číslo 101, museli ste si zakúpiť licenciu pre 250 používateľov. Pri Cloude sa vám toto nestane a zaplatíte vždy iba za toľko používateľov, koľko ich je v danom momente aktívnych.

Ročná platba za Atlassian Cloud naproti tomu funguje na spomínaných a známych používateľských úrovniach, avšak s dvoma rozdielmi:

  1. Cena za rok je kalkulovaná ako cena za 10 mesiacov, takže ušetríte sumu za 2 mesiace
  2. Úrovne používateľských licencií sú prívetivejšie a sú odstupňované po 100 používateľoch pre 100 až 1000 používateľov. Pre 1000 až 2000 sú jednotlivé stupne 200 používateľov.

V niektorých prípadoch vás vďaka tomu vyjdu licencie Cloudu dokonca ešte menej, ako tie serverové.

Podstatnou motiváciou a zvýhodnením platformy Cloud sú rôzne zľavy pre klientov, ktorí Cloud produkty skúšajú alebo na ne migrujú. Sú to tzv. Loyalty discounts pre nové nákupy ročných licencií (až do výšky 55%), migračné trial licencie (v dĺžke až do 12 mesiacov, podľa vašej platnosti maintenance) a duálne licencovanie (až do 12 mesiacov platnosti maintenance pri nákupe Cloud licencie). V prípade záujmu vám radi poskytneme nezáväznú kalkuláciu ceny licencií Cloud a informácie o vašich zľavách.

Integrácia a réžia

Pri zvažovaní a porovnávaní nákladov na Cloud a Server je dôležité uvedomiť si, že v prípade platformy Cloud vám odpadá množstvo ľudskej práce, ktorú musia administrátori vynaložiť na udržiavanie prostredia, pravidelné aktualizácie a troubleshooting, nehovoriac o riziku straty dát, ktoré so sebou prinášajú možné incidenty vo vlastnom prostredí. Cloudové produkty Atlassian predstavujú komfort: o nič sa nemusíte starať a zodpovednosť (napr. za uptime) je na strane poskytovateľa. Atlassian chce prechod na Cloud uľahčiť a preto vytvára nástroje, ktoré s migráciou pomáhajú a poskytuje klientom širokú škálu podpory.

Výhodou prechodu na Atlassian Cloud je okrem iného aj to, že môžete migrovať postupne a vaše produkty navzájom integrovať. Nič vám nebráni začať zavedením Confluence znalostnej bázy v Cloude a prelinkovať ju s vašim súčasným Jira Service Management zákazníckým portálom. Nestačí vám prelinkovanie, ale potrebujete hlbšiu integráciu? Ani to nie je problém, pretože viacero addonov z Atlassian Marketplace umožňuje plnohodnotnú synchronizáciu úloh medzi Cloud a Server verziami Atlassian produktov. Ešte aj prepájanie Service Management portálov s mailom rieši Atlassian v Cloude rýchlejšie a jednoduchšie, ako na platforme Server.

Pomôžeme vám!

Ak zvažujete migráciu na Atlassian Cloud, veríme, že tento blog vám niektoré otázky vyjasnil. Ako na úspešnú a pohodlnú migráciu? Môžete začať tým, že si položíte základné analytické otázky:

  • Ktoré všetky produkty chcete presunúť do Cloudu? Aké addony? Aká je veľkosť inštancie?
  • Ako obvykle fungujú vaši používatelia v Atlassian produktoch? Aké všetky roly zastávajú? Kde spravujete používateľov?
  • Aké customizácie (napr. skripty, automatizácie, integrácie) používate na dosiahnutie funkcionality?
  • Máte nejaké firemné alebo tímové bezpečnostné regulácie a obmedzenia?

Odpovede na tieto otázky sú začiatkom migrácie do Cloudu. Pomáhajú vám určiť si potreby, odhadnúť náročnosť a naplánovať si postup. Po zhodnotení a analýze nasleduje príprava, migrácia a kontrola – to už je ale téma na ďalší blogový príspevok. Ak by ste k migrácii mali ďalšie otázky, so všetkými týmito krokmi sme pripravení vám odborne pomôcť – stačí nás kontaktovať.

Extra tipy:

 

Pavol Sočuvka, Atlassian konzultant

Naše Atlassian riešenia

Podobné projekty