Blog
22. októbra 2020 Samuel Titka

Veľké zmeny v Atlassian svete

Svet vidí svoju budúcnosť primárne v cloudových službách a nedávne oznámenie Atlassianu to iba potvrdzuje. Faktom je, a netreba na to zabúdať, že Atlassian investuje veľké prostriedky do rozvoja svojich Cloud produktov. Už teraz má prepracovaný ekosystém Cloud nástrojov.

Článok, s na prvý pohľad nenápadným názvom „Accelerating our journey to the cloud, together„, od samého spoluzakladateľa spoločnosti Atlassian Scotta Farquhara, narobil nedávno vo svete Atlassian poriadny rozruch.

Možno sa inšpiroval anglickým príslovím „You can’t spell challenge without change“, no to iba špekulujem (smile). O čo teda ide?

Zjednodušene povedané a zhrnuté – Atlassian do februára 2024 postupne končí so Server produktami, bude sa orientovať už iba na Cloud a Data Center produkty.

Ohlásené zmeny sa teda najviac dotknú Server produktov

2. februára 2021 končí predaj nových Server licencií

Nebude tak možné zakúpiť nové licencie typu Server pre produkty. Súčasne v tento deň začne platiť nový cenník pre Server licencie – pre ich renewal a upgrade ceny sa navyšujú (ak zvažujete nákup licencií, tak nás kontaktujte).

2. februára 2022 končí možnosť pre user tier upgrade a downgrade Server licencií

Nebude tak možné navýšiť resp. znížiť počet používateľov pre zakúpené Server licencie – týka sa to nielen produktov, ale aj aplikácií (addonov).

14. februára 2023 končí možnosť zakúpenia nových aplikácií (addonov) pre existujúce Server licencie

Obnova licencií (renewal) bude možná do 2. februára 2024.

2. februára 2024 Atlassian končí s podporou všetkých Server produktov (End of Support)

Znamená to, že po tomto dátume Server produkty (Jira, Confluence atď.) už nebudú podporované zo strany Atlassian, nebudú pre nich vychádzať bugfixy. Atlassian odporúča do tohto dňa premigrovať na Cloud alebo Data Center.

Doplnenie za EEA: Čo však neznamená, že budú nechránené, Data Center produkt je prakticky nadmnožinou Server funkcionality, takže security bugy budú známe, a EEA vie poskytnúť v prípade supportných služieb podporu na minimalizáciu ich vplyvu.

Zmeny sa týkajú aj Data Center produktov

Data Center produkty stále zostávajú kľúčovou produktovou vetvou.

2. februára 2021 nastane zmena cien pre Data Center produkty a začlenenie nových funkcií

V tento deň začne platiť nový cenník pre Data Center licencie – ceny sa navyšujú. Dobrou správou však je, že nasledovné aplikácie budú po novom už súčasťou nástrojov:

 • Advanced Roadmaps bude súčasťou Jira Software – Data Center
 • Team Calendars for Confluence a Analytics for Confluence budú súčasťou Confluence – Data Center
 • Insight – Asset Management a Insight Discovery budú súčasťou Jira Service Desk – Data Center
Ďalšou dobrou správou je, že v cene bude zahrnutá aj „Priority Support“ služba.

 

Stiahnite si e-book, kde nájdete všetko potrebné o Data Center tu: Ultimate Guide to Data Center_cz_jazyk

Ako ďalej?

Primárnou snahou Atlassian je, samozrejme, čo najviac uľahčiť existujúcim zákazníkom prechod zo Server produktov na ich Cloudové alternatívy. Pre tento účel Atlassian prišiel s Atlassian Migration Program, ktorý má celý tento proces profesionálne podchytiť a uľahčiť. Prakticky tento program zastrešuje celý proces migrácie prostredníctvom podporných tímov pre migráciu, oficiálnych Atlassian partnerov ako sme my – EEA, či portálu Atlassian Community, kde je možné klásť akékoľvek otázky, nájsť odpovede na otázky, ktoré ste si nikdy ani nekládli (smile). Samozrejmosťou sú ponúkané školenia či podrobná dokumentácia postupu migrácie.

Výraznou pomocou pri prechode na Cloud je možnosť získať tzv. Free Cloud Migration Trial licencie, ktorých platnosť môže byť až do 12 mesiacov. Je to možnosť pre existujúcich zákazníkov so Server produktami vyskúšať si cloudovú alternatívu.

Atlassian vidí svoju budúcnosť primárne v Cloudových službách a nedávne oznámenie to iba potvrdzuje. Faktom je, a netreba na to zabúdať, že Atlassian investuje veľké prostriedky do rozvoja svojich Cloud produktov. Už teraz má prepracovaný ekosystém Cloud nástrojov. Prakticky môžeme očakávať ďalší intenzívny vývoj v tejto oblasti. Pre zvedavých – nové plánované funkcie možno nájsť v Atlassian Cloud Roadmap.

Atlassian rozumie, že niektorí klienti nechcú, prípadne nemôžu, prejsť na Cloud produkty – pre tých sú určené produkty z línie Data Center.

Nasledovné otázky a odpovede by vám mali pomôcť zorientovať sa ako ďalej.

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo to znamená, že Atlassian nepredáva Server licencie po 2. februári 2021

Prakticky nebude možné zakúpiť nové licencie (produkty) z línie Server. Týka sa to nasledovných produktov:

 • Jira Software – Server
 • Jira Core – Server
 • Jira Service Desk – Server
 • Confluence – Server
 • Bitbucket – Server
 • Crowd – Server
 • Bamboo – Server

Renewal / Upgrade / Downgrade, t.j. predĺženie podpory, navýšenie a zníženie počtu používateľov existujúcich licencií však ešte stále možné bude.

V minulosti som zakúpil Server licencie (produkty), ktoré stále využívam – čo mám robiť?

V prvom rade netreba robiť paniku – času je dosť, Atlassian bude oficiálne podporovať Server produkty až do 2. februára 2024. Postupne by ste sa však mali pripraviť na migráciu na Cloud alebo Data Center alternatívu. Prakticky možno využívať Server produkty aj po 2. februári 2024 – avšak toto Atlassian neodporúča, keďže produkty už nebudú podporované – odhalené zraniteľnosti, prípadne iné chyby, nebudú opravované.

Doplnenie za EEA: Čo však neznamená, že budú nechránené, Data Center produkt je prakticky nadmnožinou Server funkciuonality, takže security bugy budú známe, a EEA vie poskytnúť v prípade supportných služieb podporu na minimalizácou ich vplyvu.

Môžem si navýšiť počet používateľov na Server produkty aj po februári 2021?

Navýšenie či zníženie počtu používateľov (tzv. User tier Upgrade / Downgrade) je možné do 2. februára 2022. Týka sa to produktov ale aj aplikácií (addonov). Ak teda plánujete zmenu v počte licencovaných používateľov na vašich Server produktoch, musíte ju vykonať do 2. februára 2022Ako používateľ Atlassian produktov si môžete prostredníctvom nás zakúpiť licencie či vykonať ich Upgrade. Radi vám poradíme, kontaktuje nás.

Musím prejsť vo februári 2021 na Cloud?

Nie.

 • Po prvé, okrem Cloud alternatívy je možné premigrovať aj na Data Center produkty.
 • Po druhé, Server produkty sú oficiálne podporované (t.j. budú vychádzať aktualizácie s opravami atď.) až do februára 2024.
 • Prejsť na Cloud či Data Center je však vhodné najneskôr do 2. februára 2024.

Môžem používať moje Server produkty aj po februári 2024?

Áno. Avšak toto nie je odporúčané, nakoľko po tomto dátume už nie sú oficiálne podporované – pre odhalené zraniteľnosti či iné problémy už nebudú vychádzať aktualizácie. Bude tak reálna hrozba odcudzenia dát – najmä, ak je vaše riešenie verejne dostupné na internete.

Čo to znamená prejsť na Cloud?

Cloud produkty, v kontraste so Server či Data Center, sú hostované priamo Atlassianom.

 • Server a Data Center sú hostované u klienta (príp. na hosting službách ako AWS).
 • Hlavnou zmenou pri prechode zo Server na Cloud je teda fakt, že údaje už fyzicky nebudú na vašich serveroch, ale na serveroch Atlassian. Atlassian má hosting centrá v USA, Nemecku, Írsku, Singapure a Austrálii.
 • Obavy o bezpečnosť či súkromie nie sú na mieste – Atlassian spĺňa najvyššie požiadavky na zabezpečenie dát. Opomenuté nezostali ani potreby vyplývajúce z nariadenia GDPR.
 • Odpadávajú tak náklady na spravovanie vlastného hostingu či HW.

Ďalším zásadným rozdielom je fakt, že sa už nemusíte starať o upgrade nástrojov – prakticky si už len všimnete nové možnosti, ktoré sa bez akéhokoľvek vášho úsilia sprístupnia. Každá minca má však dve strany – v tomto prípade je miernou nevýhodou, že nemôžete povedať kedy má dôjsť k Upgrade-u.

 • Pre produkty s aktivovaným Premium a Enterprise plánom je k dispozícii aj sandbox (testovacie) prostredie. Zmeny v implementovaných procesoch tak možno najskôr vyskúšať.
 • Škálovanie, t.j. zabezpečenie dostatočne rýchlej odozvy pri náraste počtu používateľov, je zabezpečené Atlassianom. Odpadá tak potreba navyšovania zdrojov a podobne.
 • Je nevyhnutné podotknúť, že aktuálne Cloud ponúka menšie možnosti customizácie v porovnaní so Server či Data Center produktami.
 • Nemenej dôležitým faktom je, že aj samotné aplikácie (addony) môžu ponúkať rozdielnu funkcionalitu pre Cloud.
 • Podrobnejšie popísané rozdiely medzi Server, Cloud a Data Center produktami je možné nájsť v tomto linku.

Je prenos na Cloud jednoduchý?

Na túto otázku sa nedá jednoducho odpovedať. Závisí to od toho, ktoré produkty používate (Jira, Confluence…) a aj od toho, ktoré aplikácie z Atlassian Marketplace sú v nich nainštalované. Ďalej vstupujú do hry aj integrácie s inými systémami. Prirodzene, výraznejšie customizované riešenia budú vyžadovať viac času pri premigrácii na Cloud.

Atlassian prišiel s Atlassian Migration Programom, ktorý má celý tento proces profesionálne podchytiť a uľahčiť.

V neposlednom rade, ako Atlassian partner, vám radi v tomto smere pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.

Čo s tým, keď mám zintegrovanú Jira – Server s internými systémami?

Na túto otázku jednoducho nie je možné všeobecne odpovedať. Záleží totiž na viacerých faktoroch – na type integrácie, spôsobe prevedenia atď. S konkrétnym prípadom sa môžete obrátiť na nás, radi vám poradíme.

Z dôvodu interných smerníc našej firmy nemôžeme prejsť na Cloud, je aj iná možnosť?

Áno, alternatívou je prechod na Data Center produkty. S Data Center produktami máte stále k dispozícii On-Premise hosting, t.j. môžete si sami hostovať produkty a mať tak dáta uschované interne.

Máme Data Center licencie, nastáva pre mňa nejaká zmena?

Data Center produkty sú aj naďalej kľúčovou produktovou vetvou. Ich predaj a ani podpora nekončí. Ohlásené zmeny sú (ku dňu 2.2.2021):

 • Zmena cien
 • Začlenenie nových funkcionalít
 • Začlenenie Premium Support služby

Prečo sa Atlassian rozhodol ukončiť predaj a podporu Server produktov?

90% nových zákazníkov z celého sveta si vyberá Cloud produkty. Atlassian sa čoraz viac sústreďuje na vývoj a posun dopredu v Cloud oblasti ako „Cloud-first company“. Atlassian investuje nemalé prostriedky do rozvoja Cloud produktov – zvyšuje ich flexibilitu, možnosti, výkon i bezpečnosť. Rozširuje ich možnosti v oblastiach strojového učenia (machine learning), integráciách a rôznych automatizáciách.

Preplatí mi Atlassian náklady spojené s prechodom na Cloud či Data Center?

Atlassian pripravuje rôzne motivačné balíčky. Pre viac informácií nás kontaktuje, nájdeme pre vás najvýhodnejšie riešenie.

 

Či už nasledovné zmeny budú nadšene vítané alebo prijímané s obavami, ukáže čas.

Jedno je však isté – zmena, ako taká, je stálym javom vo svete. Nemala by byť strašiakom, ani raketovou vedou. Vždy tu bola, je a vždy tu aj bude.

Môj tip na záver? Sama príroda nám ukazuje, že najlepšie sa darí organizmom, ktoré sa vedia prispôsobiť. Mala by nám ísť príkladom.

 

Samuel Titka

Atlassian konzultant

 

Ďalšie užitočné informácie, zdroje:

Podobné projekty