Blog
2. februára 2019 EEA s.r.o.

Prečo sa oplatí používať Open source?

Pripravili sme pre vás zhrnutie, prečo je Open source výhodný.

V EEA budujeme riešenia na báze Open source. Pripravili sme pre vás zhrnutie, prečo je Open source (OSS) výhodný:

 • Používame len OSS overený na veľkom množstve riešení a veľkou komunitou
 • Dnešný OSS je hotový a výkonný SW len s iným biznis modelom (používame stabilné komponenty a verzie OSS)
 • Na OSS je dosť vývojárov – odberateľ nie je závislý na 1 dodávateľovi
 • Know-how súvisiace s OSS je verejne k dispozícii aj s názorom komunity a užívateľov. Prípadné nedostatky sú verejne komunikované.
 • OSS pracuje s otvorenými štandardami
 • TCO (Total cost of ownership) je pre OSS lacnejšie (V obstarávaní si zakúpite Analýzu, Dizajn architektúry riešenia, prispôsobenie komponentov a podporu ktorá je voliteľná. V komerčnej verzii sú navyše licenčné poplatky, drahšia infraštruktúra, CENY MD v opensource vývoji sú menšie kvôli väčšej konkurencii)
 • U OSS je možné si obstarať aj komerčnú podporu s SLA, je to však voliteľné (JBOSS, Liferay, Alfresco, Enterprise db – za týmito produktami sú komerčné firmy)
 • Ľahšia možnosť prechodu na iných dodávateľov, keďže OSS technológie sú podporované / používané väčším množstvom IT dodávateľov
 • Peniaze určené na licencie sa dajú použiť na lepšiu kustomizáciu riešenia
 • EU SW projekty sú zverejňované ako opensource
 • Trvalá udržateľnosť OSS projektov je väčšia -> keď vlastník projektu prestane udržiavať kód, prevezme ho komunita alebo iná firma. Viď Firebird SQL (Interbase) – po opustení Borlandom existuje naďalej.
 • Ak nevyhovuje nejaký OSS komponent v prevádzke – je možné ho nahradiť iným, pretože používajú otvorené štandardy (napr. Fedora vs. Jackrabbit)
 • Bezpečnosť – Ukazuje sa, že OSS komponenty sú často krát bezpečnejšie ako proprietárne riešenia, lebo zdrojový kód je voľné prístupný a podľa prieskumov (napr. Veracode) OSS komunita nájde a vyrieši bezpečnostné chyby rýchlejšie ako komerčné firmy

Príklady overeného Open source softvéru:

Portál a komunita

Práca s dokumentami

Správa dát

Systémová integrácia

Riadenie procesov

Middleware

Komunikácia

Indexovanie a vyhľadávanie dát

Business intelligence a reporting

Monitorovanie aplikácií a infraštruktúry

Operačné systémy

 • Linux OpenBSD
Podobné projekty