Blog
14. októbra 2022 EEA s.r.o.

Facility Management – Success Story z banky

Úspešne sme dokončili projekt správy majetku pre nášho dlhoročného zákazníka z bankového prostredia.

O tom čo je Facility Management si viac môžete prečítať v našom blogu.

Výzva od zákazníka pre nás – Facility Managment v Jira

Náš klient, ktorý už využíva Jira nástroj, sa nás opýtal, či je možné v Jira riešiť správu budov tzv. Facility Management. Konkrétne evidenciu zariadení akými sú brány, výťahy, klimatizácie a iné. Taktiež malo byť možné evidovať budovy, výrobcov a ďalšie informácie.

Procesne bolo treba pokryť dva procesy:

 1. Riadenie pravidelných činností (revízie)
 2. Riešenie požiadaviek, prípadne urgentných havárií, nahlásených pracovníkmi klienta.

 

Riešenie v Jira za pomoci Insight bola pre nás jasná voľba

 

 

Riešenia ktoré sme robili v minulosti – HR balíček pre špecialistovTesting v nástroji Xraya mnoho iných, nás utvrdzujú, že Jira je veľmi flexibilný nástroj. Dokáže pokryť náročné požiadavky klienta.

Taktiež výber zodpovedal týmto požiadavkám klienta:

 • Využitie existujúceho nástroja Jira
 • Vytvorenie prostredia pre Facility Management
 • Centralizácia dát
 • Finančne priaznivé – klient už mal všetky potrebné licencie, ako samotný Jira nástroj tak aj rozšírenia Jira, potrebné pri implementácii procesov.
 • Používateľsky príjemné – nakoľko klient už Jira využíva pre iný proces (ITSM) ako zákaznícky portál, s ktorým majú dobré skúsenosti a dobrú odozvu od zamestnancov.
 • Evidencia zariadení – zvolili sme Insight, rozšírenie nástroja Jira (viac na našom blogu: Insight – spravujte svoj majetok vo firme jednoducho), ktoré umožňuje evidovať objekty, či už sa jedná o IT zariadenia ako servery, aplikácie, či zariadenia z oblastí mimo IT, ako napríklad klimatizácie, elektrické zariadenia, budovy a iné.

Migrácia existujúcich dát do Insight z pôvodného systému

Podstatnou výhodou pre klienta je, že si spravuje dáta sám. Vytvára nové záznamy a upravuje existujúce záznamy priamo v Jira v aplikácii Insight.

 • Migrácia dát bola klientom požadovaná iba pre objekty, nie pre historické požiadavky od zamestnancov.
 • Import existujúcich objektov do nástroja Insight bol realizovaný za pomoci jeho vstavanej možnosti.
 • Import dát sme zrealizovali cez CSV súbory a realizoval sa iba raz – v úvode pri nasadení riešenia.

 

 

Výhody využitia Jira u klienta

 • Udržateľnosť – Klient dodnes využíva Jira nástroj pre riadenie rôznych procesov.
 • Centralizácia dát – Facility Management, proces výstavby budov, ITSM, riadenie releasov, Test Management, riadenie vývoja a mnoho iných procesov v Jira.
 • Napojenie na externé systémy, nakoľko Jira má rozsiahle integračné možnosti. Dnes v súvislosti s Facility Managementom nie je napojenie na externé systémy využívané. Práve však začína etapa vytvorenia prepojenia na systém dodávateľa, čo sa využije pri delegovaní úloh na externých partnerov a ich pracovníkov.

Budovanie riešenia sa realizovalo iteratíve. Výsledky a správne smerovanie sme overovali na spoločných workshopoch s klientom. Tento spôsob sa nám na projektoch už veľakrát osvedčil.

Úspešný výsledok

Výsledné riešenie spĺňa požiadavky klienta, ako využitie nástroja Jira a vytvorenie prostredia pre Facility Management za pomoci Insight.

 • Klient eviduje vyše 70 typov objektov a ich podrobností: lokality – budovy – prevádzky pre zákazníkov klienta, sklady, kancelárie a miestnosti.
 • Využíva aj evidenciu externých partnerov, pre delegovanie úloh na externých pracovníkov.

Úspešne sme implementovali procesy, ktoré pokrývajú tieto oblasti:

 • Riadenie opakovaných pravidelných činností akými sú, revízie, generálne prehliadky zariadení a podobne.

→ V tomto prípade Jira automaticky vytvára úlohy pre vykonanie opakovanej činnosti na základe evidencie jej frekvencie a dátumu exspirácie poslednej revízie.

 • Riadenie riešenia požiadaviek od zamestnancov, ktorí majú možnosť nahlasovať problémy so zariadeniami, ktoré využívajú v kanceláriách, zákazníckych priestoroch, skladoch atď.

→ Používateľsky príjemný portál Jira Service Management je miestom pre komunikáciu zadávateľa požiadavky s jej riešiteľom na strane správy budov.

V konečnom dôsledku riešenie v Jira prispieva ku

 • Vyššej efektivite správy majetku zákazníka
 • Rýchlejšej odozve pri riešení problémov a požiadaviek zamestnancov
 • Prehľadnému evidovaniu objektov

 

Atlassian team EEA, part of BiQ Group

Podobné projekty