Blog
18. mája 2020 EEA s.r.o.

Jak s nástroji Atlassian pomoci městům v dobách klidných i rozbouřených

Mnohaleté fungování i aktuální těsná spolupráce s veřejnou správou prakticky ukazují, že nástroje Atlassian a experti na tyto produkty mohou pomáhat i mimo specializované IT obory či velké korporace.

Celý svět v posledních měsících stojí před jednou z největších výzev v moderní historii. Při této zkoušce se ukázalo, že státní správa na vše sama nestačí, že je třeba, aby se zapojil každý, kdo jen trochu může.

Vlnu solidarity, která se vzedumula, jsme mohli pozorovat všichni. Spontánní akce iniciované jednotlivci, soukromým sektorem a občanskou společností zaplňovaly potřebná bílá místa. Avšak tato aktivita hasila vždy jen akutní požáry, jen velmi málo měla možnost ovlivnit fungování státní správy a samosprávy do budoucna. S pominutím aktuální pandemie tato aktivita zmizí a nastavení procesů fungování státu bude vše tlačit zpět do zajetých kolejí.

Ukázalo se však, že mohou vznikat koalice mezi angažovanou občanskou společností a soukromým sektorem, což může být cesta, jak se v blízké budoucnosti více podílet na správě věcí veřejných. Do této oblasti participace vstoupila firma EEA již před jedenácti lety.

Na počátku participativních procesů na Slovensku stálo občanské sdružení Utopia, na jehož vzniku se podíleli Gabriel Lachmann a Erich Šašinka. Tito zakladatelé naší firmy využili znalostí a dovedností EEA a pod hlavičkou Utopie nabídli IT podporu participativním procesům. 

 

První participativní rozpočty na Slovensku, s nimiž Utopia v roce 2011 začala v Bratislavě, využívaly pro tvorbu interaktivních webových stránek a diskusních platforem open-source portál Liferay a pro pracovní procesy organizačních týmů Atlassian nástroj Confluence. Liferay sa využil v Ružomberku, Banské Bystrici a Trnavě, Confluence v Trnavě a Prievidzi. Oba tyto softwary jsou dodnes součástí participativních procesů v bratislavské městské části Nové Město, kde neformální spolupráce EEA s místní samosprávou funguje už šest let. 

V posledních letech využívá novoměstský Referát pro participaci produkt Jira od Atlassianu, konkrétně jde o aplikaci Geodata. Ta umožňuje různým způsobem přiřadit polohu z GPS k Jira úkolům, ty následně zobrazovat na mapě a podle potřeby filtrovat.

Konkrétní využití Geodat v městské části Bratislava – Nové Mesto:

  • Mapa participativních projektů.
  • Lokalizování občanských podnětů.
  • Lokalizování poškození chodníků.

Pracovníci referátu evidují občanské podněty v Jira a s pomocí Geodat přehledně zobrazují vybraná data na mapě. Ta je také možno publikovat jako open data přes REST rozhraní s GeoJSON a zobrazovat na mapě v jiných systémech.

Projekt Pomôžem

Aktuálním vrcholem dlouhodobé spolupráce EEA s novoměstskou samosprávou je projekt Pomôžem, na němž se podílejí kompetentní odbory a referáty úřadu místní samosprávy v čele se starostou a síť dobrovolníků čítající více než tři sta lidí. Tito dobrovolníci poskytují svůj čas a služby lidem, kteří se ocitli v nouzi. Vše probíhá ve spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou například Červený kříž, akademická sféra či soukromí dárci. 

Organizace, evidence a řešení potřeb a problémů lidí, kteří se ocitli ve svízelné situaci, a vzájemné propojování s dobrovolníky, by bez funkčních databází bylo velice komplikované a náročné. S využitím Jira Servis Desk portálů dobrovolnik.projektpomozem.sk a pomoc.projektpomozem.sk, nástroje Confluence a Insight CMDB databáze na ukládání metadat vznikla databáze dobrovolníků a lidí v nouzi. Ta umožňuje preciznější a flexibilnější nastavení procesů a možnost adresnější pomoci lidem, kteří ji skutečně potřebují. 

Co Jira umožňuje:

  • Snadné vyhledávání dobrovolníků podle typu pomoci, adresy bydliště, času, kdy může pomoci, a také lze pracovat s geolokací.
  • Vizualizaci dobrovolníků na mapě.
  • Vytvoření úkolů pro adresnou pomoc lidem v nouzi a přiřazení úkolu dobrovolníkům na základě předchozího vyhledávání v databázi.
  • Nastavení pracovních postupů a sledování stavu úkolů. 

Nástěnka zaregistrovaných lidí v nouzi a vytvořených úkolů na základě jejich konkrétních potřeb.

Úkoly zobrazené na mapě je možné filtrovat přes definované datasety, které obsahují atributy na další filtrování. K dispozici je také standardní seznam úkolů s JQL vyhledáváním.

Funguje to!

Mnohaleté fungování i aktuální těsná spolupráce s veřejnou správou prakticky ukazují, že nástroje Atlassian a experti na tyto produkty mohou pomáhat i mimo specializované IT obory či velké korporace. Díky této kooperaci vznikají sofistikovanější a inovativnější řešení pomáhající ke kvalitnějšímu životu všech obyvatel.

Sladění participativní procesů s open-source technologiemi ve velké míře usnadní organizaci lidí a evidenci podnětů. Předpokladem úspěchu však i nadále zůstává posunutí vztahů mezi lidmi a veřejnou správou podmíněné mimo jiné aktivní účastí obyvatel na věcech veřejných

Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Andrej Ďumbala


Ak potrebujete pomoc od expertov so zavedením či nastavením procesov vo vašej firme, tak nás neváhajte kontaktovať.

Naše Atlassian riešenia

Podobné projekty