Blog
19. septembra 2023 EEA s.r.o.

Vylepšili sme aplikáciu pre Union zdravotnú poisťovňu

Zásadne sme prerobili aplikáciu pre Union. Výsledkom bolo jej zrýchlenie, zníženie chybovosti, push notifikácie, nárast hodnotení z 2,9* na 4,5 a mnoho ďalšieho.

Keďže život sa stále viac presúva z pobočiek do online priestoru, mobilná aplikácia bola pre poisťovňu Union logickou cestou.

 

Náš tím v dcérskej spoločnosti BOOTIQ z Čiech pracuje na mobilnej aplikácii už dlhšiu dobu. Aplikáciu sme prevzali po predchádzajúcom dodávateľovi a zásadne sme ju prerobili. Pridali sme do nej mnohé funkcie a mysleli aj na prichádzajúce e-recepty, aby bol kontakt s poisťovňou moderný a nemusela o rok vymýšľať nové riešenie.

Highlights

 

  • Nárast hodnotení aplikácie v obchodoch z 2,9* na 4,5*
  • 80- 100-tisíc aktívnych používateľov mesačne
  • Dve nové veľké funkcionality ročne a veľa menších priebežne
  • Za 6 týždňov od nápadu ide funkcionalita do produkcie
  • Výnimka od Apple ohľadom platobných brán
  • Napojenie na nové prostredie v Huawei Store
  • Možnosť platiť z aplikácie poistky či nedoplatky v Tatra banke

 

The improved application for Union Health Insurance by EEA, part of the BiQ Group.

 

Zadanie

Najskôr sme mali do aplikácie zapracovať Covid pass, lenže keď sme si k nej sadli a pozreli sa na ňu z biznisového aj technického hľadiska, väčší zmysel dávalo pristúpiť k nej komplexne. Po úvodnej technickej analýze sme pripravili dizajn a potom ju začali vyvíjať. Po dokončení sme ju testovali u nás aj u klienta a keď bolo všetko v poriadku, poslali sme ju na schválenie do jednotlivých obchodov. Keď nám dali zelenú, spustili sme ju najskôr pre menší počet používateľov a následne sme ju vydali pre všetkých.

Keďže ide o zdravotnú poisťovňu, na ktorú sa vzťahuje množstvo legislatívy a regulácií a ktorá je napojená na mnohé systémy či databázy, možnosti máme obmedzené, pretože údaje o zdravotnom stave sú ešte citlivejšie než peniaze či bankové dáta. Museli sme napríklad dokázať, že sme skutočná zdravotná poisťovňa, ktorá má povolenie od Ministerstva zdravotníctva na prácu s týmto nástrojom, a že to nie je žiadny podvod.

 

Riešenie

Aplikáciu vyvíjame priebežne po jednotlivých balíkoch funkcií a prinášame dve nové veľké funkcionality ročne.

Projekt sme rozdelili na tri časti. Prvá bola samotná mobilná aplikácia a zvyšné dve boli backendové GraphQL a OAuth. Slúžia na autentizáciu a pridelenie tokenu a zabezpečujú, aby bola aplikácia funkčnejšia a kompatibilnejšia s inými systémami.

Keďže po predchádzajúcom dodávateľovi bola spokojnosť s aplikáciou pomerne nízka, museli sme ju podrobiť dôkladnej expertíze a určiť jej základné nedostatky aj možné príležitosti.

Výsledkom bol nárast hodnotení v obchodoch z 2,9* na 4,5*. Aplikáciu sme zrýchlili, znížili v nej chybovosť, doplnili offline mód, push notifikácie, Covid pass a prepojili ju s Tatra bankou. Zároveň sme ju napojili na Huawei Store, ktorý stratil prístup k službám Google a musel si vytvoriť vlastný obchod. Súvisí s tým aj implementácia Huawei push notifikácií, Huawei máp a ďalších, preto už nepublikujeme mobilné aplikácie len do Google Play a App Store, ale aj do Huawei Store.

 

The improved application for Union Health Insurance by EEA, part of the BiQ Group.

 

Výsledok

Pri implementovaní Covid passu sme sa napojili cez európske zdravotníctvo a slovenské Ministerstvo zdravotníctva na systém platný na celom svete a nechali inú autoritu generovať nám QR kódy použité pri Covid passoch. A to aj v offline režime.

Keď sme zas napájali aplikáciu na Tatra banku, aby sa z nej dali platiť poistky či nedoplatky, museli sme implementovať vlastnú platobnú bránu, čo bolo pri Apple obzvlášť náročné. Dovoľujú používať len platobnú bránu Apple Pay a z každej platby si berú 30 %, no v prípade zdravotných platieb bolo potrebné, aby na účet Tatra banky prišla rovnaká suma, ako klient odoslal.

Museli sme preto dlho vyjednávať s Apple pre pridanie našej platobnej brány, až pri nás nakoniec urobili výnimku a dovolili nám ju.

Podobné projekty