Slovník-detail

Screen

V Jira, „Screen“ (obrazovka) je konfigurovateľný formulár alebo rozhranie, ktoré sa používa na zobrazovanie a zadávanie informácií pri vytváraní, aktualizácii alebo prezeraní úloh (issues).

V Jira, „Screen“ (obrazovka) je konfigurovateľný formulár alebo rozhranie, ktoré sa používa na zobrazovanie a zadávanie informácií pri vytváraní, aktualizácii alebo prezeraní úloh (issues).

Screeny sú súčasťou procesu konfigurácie pracovných postupov (workflows) a schémat (schemes) v Jira.

Každá akcia v Jira, ako je vytvorenie novej úlohy, aktualizácia stavu úlohy alebo priradenie úlohy používateľovi, môže vyžadovať interakciu s rôznymi poliami úlohy. Tieto polia sú definované v rámci obrazoviek.

Hlavné funkcie a vlastnosti obrazoviek v Jira zahŕňajú:

  1. Zobrazenie polí: Obrazovky zobrazujú rôzne polia alebo atribúty úloh, ako sú názov, popis, stav, priradenie, priorita, komponenty, oznámenie atď.
  2. Konfigurovateľnosť: Administrátori môžu prispôsobiť obrazovky v Jira podľa potrieb svojich tímov alebo projektov. Môžu pridávať, odstraňovať alebo upravovať polia a ich usporiadanie na obrazovke.
  3. Priradenie k typom úloh: Rôzne typy úloh (ako sú bug, task, story atď.) môžu mať vlastné obrazovky s odlišnými sadami polí a konfiguráciami.
  4. Použitie v pracovných postupoch (Workflow): Obrazovky sú súčasťou definícií pracovných postupov v Jira, kde určujú, ktoré polia sa majú zobraziť pri jednotlivých krokoch v procese riadenia úloh.

Vďaka obrazovkám je možné efektívne spravovať a konfigurovať, ako sa úlohy v Jira zobrazujú a spracúvajú. To umožňuje prispôsobenie pracovných postupov a procesov konkrétnym potrebám tímu alebo projektu.