Slovník-detail

Version

Version v Jira predstavuje identifikovateľnú a označenú verziu softvérového produktu alebo projektu, ktorá obsahuje určitý súbor funkcií, vylepšení alebo opráv chýb.

Version v Jira predstavuje identifikovateľnú a označenú verziu softvérového produktu alebo projektu, ktorá obsahuje určitý súbor funkcií, vylepšení alebo opráv chýb.

Tieto verzie sa používajú na sledovanie vývoja produktu a plánovanie vydania nových funkcií alebo opráv.

Typicky sa verzie v Jira používajú v nasledovných kontextoch:

  1. Sledovanie vývoja: Každá verzia môže predstavovať určitý bod v čase počas vývoja softvéru, ktorý obsahuje konkrétne sady funkcií alebo zlepšení.
  2. Plánovanie vydania: Verzie sa používajú na plánovanie a označenie vydania softvéru. Napríklad verzia 1.0 môže označovať prvú verejnú verziu softvéru, kým verzia 2.0 môže označovať nasledujúce vydanie s novými funkciami a vylepšeniami.
  3. Správa opráv a chýb: Verzie umožňujú organizovať opravy a chyby podľa toho, do ktorých verzií sú zahrnuté. To umožňuje ľahké sledovanie, ktoré verzie obsahujú určité opravy alebo vylepšenia.
  4. Komunikácia so zákazníkmi a stakeholdermi: Použitie verzií umožňuje jasné označenie a komunikáciu o tom, ktoré funkcie alebo vylepšenia budú súčasťou konkrétneho vydania softvéru.

Verzie v Jira môžu byť spravované pomocou rôznych nástrojov a funkcií, ako sú sprinty, vydania (releases) a reporty. To umožňuje efektívne sledovanie vývoja softvéru a zabezpečenie, že vydania sú plánované a riadené efektívne a transparentne.