Blog
2. februára 2019 Radim Drinka

Čo je nové v Jira Cloud

Práca v cloudových verziách Jiry má svoje zaujímavosti a pre mňa je veľkým obohatením pri práci so serverovými a data centrovými verziami.

V ostatných mesiacoch sme boli svedkami dosť rozsiahlych zmien v JIRA cloud. Sotva sme si zvykli na nový vzhľad cloudovej Jiry, prišli vývojári z Atlassianu s ďalšími novinkami. Sami to nazývajú „The new Jira“. Na čo (resp. z čoho) sa teda môžeme tešiť?

Viac užívateľov v JIRA Cloud

Nedávno spoločnosť Atlassian vydala správu, že vstupuje do sveta vlastného cloudu a s 3.600 zamestnancami začala používať JIRA cloud. Ak vám vŕta v hlave ako to je pri maximálnom počte 2.000 užívateľov v JIRA cloude možné, riešenie je jednoduché. Atlassian zvýšil maximálny počet užívateľov v JIRA cloud na 5.000.

Nový „fresh“ vzhľad

Niektoré prvky týchto zmien sú už viditeľné aj v serverových verziách – hlavne na úrovni issue – sú uhladenejšie, „krajšie“. Zhrňme si, aké zmeny vo vzhľade sme si všimli v posledných mesiacoch:

Menu lišta

Najväčšia zmena je viditeľná okamžite po prihlásení – lišta s položkami menu je vertikálne na ľavej strane (čo mi celkom vyhovuje, pretože aj Windows lištu používam na ľavej strane obrazovky – verím, že to šetrí miesto) a nie horizontálne hore. Samozrejme takto neostáva miesto pre textové položky menu. Musíme sa naučiť pracovať s ikonami.

Je samozrejme možné rozšíriť lištu, ale o šetrení miestom potom nemôže byť ani reči.

Prejdime si jednotlivé položky po poradí. Uvádzam aj s klávesovou skratkou (ak existuje).

JIRA

Klasické „tlačítko“ pre návrat na domácu obrazovku, naposledy navštívený dashboard. Možnosť nastaviť „My JIRA Home“ a nastaviť si ako domácu stránku dashboard, board či filter, bola odstránená.

Starred and recent (\)

Kliknutím sa dostaneme na veľmi pekný prehľad nedávnych boardov, projektov, filtrov, dashboardov a issues.

Šípka vľavo hore nás vráti na dashboard.

Search (/)

Vstup do zoznamu posledných issues, s ktorými sa pracovalo spolu s boardmi, filtrami, dashboardmi a projektami, s možnosťou vyhľadania. Alternatíva k Search okienku vpravo hore v serverovej verzii.

Create issue (c)

Po stlačení dostaneme klasickú obrazovku pre vytvorenie issue.

Zaujímavosťou je možnosť CSV importu priamo z tejto obrazovky.

Dashboards

Tu vidíme zoznam všetkých dashboardov.

Bočné umiestnenie lišty neumožňuje ukázať zoznam dashboardov, ktoré boli označené ako „favorite“, a ani určiť ich poradie. „Manage dashboards“ teda chýba.

Projects

Zaujímavá vec sa stane po stlačení „Projects“.

Okrem zoznamu a typu projektov vidíme pre nedávno otvorené aj boardy priradené k projektom. Administrátori majú vpravo hore možnosť „Create project“.

Issues and filters

Okrem zoznamu posledných filtrov máme možnosť vyhľadávať issues. Tak sa dostaneme do Basic alebo Advanced vyhľadávania tak, ako ho poznáme.

JIRA settings*

Vstup do administrácie. Keďže ide o cloud, vidíme tu aj User management a Billing (obe pre celý cloud). User management neprebieha teda na úrovni Jiry, ale cloudu (tzv. „site“).

*iba pre administrátorov

Spodná časť lišty tiež obsahuje ikony.

Notifications

Funkcionalita podobná tej, ktorú poznáme z Confluence.

Switch to…

Prechod medzi cloudovými aplikáciami Atlassianu a inými (projekty v Jire, spaces v Confluence atd.) vrátane editácie.

Alternatíva k „Application Navigator“ v serverovej verzii.

Help

Klasický JIRA help.

Your profile and settings

Nastavenie profilu.

Issue

V issue sa nám „vyčistila“ časť pre workflow tlačidlá a akcie boli presunuté bod tri bodky vpravo hore.

Tam teda nájdeme aj možnosť napr. vytvoriť sub-tasky.

Správa užívateľov

Veľkou zmenou v správe užívateľov je zánik tzv. „user name“. Ako som spomínal vyššie, správa (ak nie je riadená cez G-Suite) prebieha v cloude (site) a obsahuje mail, celé meno a skupiny.

Samozrejme je možné nastaviť spôsob prístupu (samoregistrácia, iba pozvanie atď.).

Next-gen projekty

Snáď najväčšou novinkou je zavedenie tzv. next-gen-projects. Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že ide o úplne nový spôsob práce s Jirou. Zmeny, ktoré môžeme očakávať:

Vytvorenie projektu

Každý užívateľ, ktorý má prístup do Jiry (cloud core, cloud software), má oprávnenie vytvoriť next-gen-project. Tým pádom nemá toto oprávnenie iba administrátor, ale všetci.

Pri vytváraní projektu si vyberáme typ projektu (Scrum alebo Kanban) a typ prístupu k projektu (open – pre všetkých, limited – pridaní užívatelia môžu vytvárať a editovať issues, ale všetci JIRA užívatalia môžu vidieť a komentovať, private – iba pridaní vidia, vytvárajú, editujú a komentujú). Po zvolení „Advanced“ môžeme zmeniť navrhnutý kľúč.

Ak zakliknete „Share settings with an existing project“, tak vytvárate klasický projekt a nie next-gen-project.
Môžeme teda skonštatovať, že každý next-gen-project je unikátny a nie je možné vytvárať next-gen projekty so zdieľanou konfiguráciou.

Workflow a statusy

Next-gen projekty majú svoje workflows s globálnymi prechodmi (transitions), t.j. z každého statusu možno prejsť do akéhokoľvek iného statusu. Tento workflow je vstavaný, nie je možné ho meniť (táto funkcionalita sa pripravuje) a nie je ani v zozname workflows v administrácii.

Aby sa ušetrilo miesto v pohľade na issue, mení sa status ako výber v poli:

Administrácia next-gen-projectu

Ľudia

Tento typ projektu nepozná schémy a roly z globálnych nastavení – iba administrátora, člena projektu a „viewera“.

 

Typy úloh a polia

Toto môže byť pre administrátora najväčšie prekvapenie – bežný užívateľ (ak je pridaný ako Administrator v projekte) môže vytvárať vlastné typy úloh a polia!

Takže späť k jedinečnosti projektu – každý môže mať iné issue typy, iné polia pre tie isté issue typy a podobne.

Features

V aktuálnom projekte je možné de/aktivovať rôzne funkcionality:

Roadmap NOVINKA

Je možné vytvoriť časovú roadmapu pre epicy. Doteraz bolo toto možné len s pomocou apps (pluginov). Priame vytváranie epicov v roadmape je samozrejmosťou.

Backlog

Agilné plánovanie stories do sprintov + opcionálne priradenie k epicom.

Sprints

Riadenie práce v sprintoch na kanban boarde.

Ako vidno vpravo hore, užívateľ si môže pridať vlastné stĺpce.

Reports

Vstavané reporty  môžeme, ale nemusíme používať.

Pages

Vstavané rozhranie do Confluence, kde možno priamo z Jiry vytvárať Confluence stránky podľa šablón. Predpokladom je mať Confluence v tom istom cloude.

Obrázky na boardoch

Po zakúpení Trella sa vývojári v Atlassiane správnym spôsobom inšpirovali – ak sú prílohy v bežnom grafickom formáte (.png, .jpg,…), kanban board ich zobrazuje.

Čo si o tom myslím

Zvýšenie počtu užívateľov je podľa mňa strategické rozhodnutie. Atlassian už dlhšie preferuje cloudové a data centrové riešenia a najlepší spôsob je ísť príkladom. Pri súčasnom trende cloudových riešení považujem toto rozhodnutie za správne a vhodné pre spoločnosti, ktoré používajú cloudovú infraštruktúru. Napojenie na G-Suite je jednoduché a praktické. Je to síce jediné možné napojenie na externý systém manažmentu užívateľov, ale v cloudovom svete je veľmi vhodné.

Nový „fresh“ vzhľad je otázkou vkusu. Pre mňa, ako dlhoročného používateľa serverových verzií, to bola veľká zmena a trvalo mi nejaký čas, kým som si zvykol kde mám čo hľadať. Musím podotknúť, že veľké zmeny sa udiali na úrovni používateľa, nie v administrácii. Ako administrátorovi mi chýba Announcement banner, ktorý bol v cloudovej verzii odstránený. Z môjho pohľadu hodnotím zmenu vzhľadu neutrálne.

Next-gen projekty sú krokom vpred ohľadom aspektu „user-friendly“. Autonómnosť pri práci ocenia určite mnohé tímy a spoločnosti. Ako administrátor mám však obavu zo vzniku redundantných polí, issue typov pre ten istý účel len s iným menom a podobne. Roadmapu hodnotím veľmi pozitívne.

Na záver

Práca v cloudových verziách Jiry má svoje zaujímavosti a pre mňa je veľkým obohatením pri práci so serverovými a data centrovými verziami. Keďže v cloude je vždy najnovšia verzia (a častokrát aj obugovaná ), vo všeobecnosti možno tvrdiť, že to, čo je v cloude, bude raz aj v serverovej verzii. Preto si každý musí urobiť názor na novinky v cloude sám.

Pre záujemcov: https://community.atlassian.com/t5/Next-gen/ct-p/agility

 

Radim Drinka

Atlassian Certified Technical Sales

Podobné projekty