Blog
2. februára 2019 Samuel Titka

Reporting v Jira pre pokročilých

Mnohokrát používatelia siahnu po možnosti exportovania dát pomocou pripraveného Jira filtra do CSV súborov.

Prečo potrebujete reporting?

Ako sme si vysvetlili v predchádzajúcom článku (Jira a reporting – je to jednoduché) reporting Vám umožňuje mať prehľad o fungovaní firmy pomocou stanovených ukazovateľov. Jira Vám dáva veľa možností ako s dátami pracovať, zobrazovať ich a vyhodnocovať. Keďže vždy je čo vylepšovať, pozrime sa na možnosti, aké rozšírenia pre účely spracovania a vyhodnocovania dát sú k dispozícii.

 

Aké máme pre Vás riešenia, ak už Jira reporty nestačia?

Napriek rozsiahlym možnostiam vytvárania reportov priamo v Jira, je niekedy potrebné ísť za hranice vstavanej funkcionality. V určitých prípadoch je nutné vytvoriť zložitejšie zostavy. Toto je samozrejme závislé od celkového spôsobu implementácie procesov, interných pravidiel a organizácie práce v Jira.

Mnohokrát používatelia siahnu po možnosti exportovania dát pomocou pripraveného Jira filtra do CSV súborov. Tieto dáta potom rôznym spôsobom transformujú a vyhodnocujú v tabuľkových editoroch (napr. Excel či LibreOffice Calc) – najčastejšie kombináciou kontingenčných tabuliek, filtrovania a koláčových či stĺpcových grafov. Tento spôsob samozrejme pokryje určité potreby, nie je však ideálny. Vznikajú rôzne zostavy a reporty, ktoré kolujú zvyčajne emailovou komunikáciou, a teda vzniká riziko prezerania neúplných či neaktuálnych reportov. V tomto prípade nemožno hovoriť o „centralizovanom“ a štandardizovanom reportingu.

Funkcionalitu štandardného exportu JIRA úloh značne rozširujú rôzne add-ony, ako príklad môžeme uviesť populárny Better Excel Plugin for JIRA (XLSX, XLS) alebo Xporter – Export issues from Jira.

Rozšírenie schopností Jira reportingu – EazyBI Jira add-on

Vytvorenie zložitých zostáv či komplexných reportov môže značne uľahčiť a urýchliť Jira add-on EazyBI. Ak je väčšina údajov, nad ktorými potrebujete vytvárať reporty, obsiahnutých priamo v Jira, EazyBI poskytne kompletný centralizovaný reporting. Problémom však nie je ani doimportovanie dát z externých zdrojov (z externých databáz, cez REST API či z CSV/Excel súborov). Je teda dosť možné, že už iný reportingový nástroj nebudete ani potrebovať.

V EazyBI sa dajú vytvárať rôzne reporty štýlom drag-and-drop. Poskytuje analýzu a vizualizáciu nad všetkými Jira projektami, Jira úlohami a ich atribútmi. Výnimkou nie sú ani špecifické polia z Jira Software či Jira Service Desk projektov a rôznych ďalších populárnych Jira add-onov.
EazyBI reporty umožňujú identifikovať trendy, vyhodnocovať najlepšie/najhoršie výsledky a to vo všeobecnom prehľade alebo vnáraním sa hlbšie do konkrétnych detailov.

EazyBI add-on je dostupný pre Jira Cloud aj Jira Server. Je to jeden z najpoužívanejších Jira add-onov – nasadený v tisíckach malých či veľkých podnikov.

Pre lepšiu predstavu – príklady rôznych reportov vytvorených v EazyBI nad Jira dátami.

 

Integrácia Jira aplikácie so špecializovaným BI nástrojom – Tableau

V prípade, ak je potrebné vytvárať zostavy, ktorých zdrojové dáta vo veľkej miere pochádzajú z rôznych zdrojov (nie len z Jira), je vhodné siahnuť po špecializovanom Business Intellegence nástroji. Ako príklad možno uviesť nástroj Tableau. Pomocou dedikovaných dátových konektorov nie je problém importovať relevantné dáta z Jira do tohto nástroja.

Integráciu Jira a Tableau bližšie opíšeme v samostatnom blog-príspevku.

 

Zaujali vás možnosti reportingu v JIRE? Radi by ste sa dozvedeli viac? Neváhajte nás kontaktovať .

 

Samuel Titka

Atlassian konzultant

Ak Vás téma zaujala, pozrite si video na tému Scrum, Kanban a Agile reporty, kde sa dozviete ako metódy fungujú.

Naše Atlassian riešenia

Podobné projekty