Slovník-detail

Issue Type

„Issue Type“ (typ úlohy) v Jira predstavuje kategóriu alebo typ záznamu, ktorý reprezentuje určitý druh práce alebo úlohy.

„Issue Type“ (typ úlohy) v Jira predstavuje kategóriu alebo typ záznamu, ktorý reprezentuje určitý druh práce alebo úlohy.

Každý typ úlohy môže mať svoje vlastné vlastnosti, pracovné postupy a obrazovky.

Napríklady typov úloh v Jira zahŕňajú:

  1. Bug: Reprezentuje problém alebo chybu v softvérovom produkte, ktorá musí byť opravená.
  2. Task: Základná úloha, ktorá musí byť vykonaná. Môže to byť čokoľvek od drobných úloh až po veľké projekty.
  3. Story: Záznam o funkcionálnych požiadavkách alebo úlohách zo zákazníckeho hľadiska.
  4. Epic: Veľká čiastočne definovaná úloha, ktorá môže byť rozdelená na menšie úlohy.
  5. Improvement: Úloha zameraná na vylepšenie existujúcej funkcionality alebo procesov.
  6. New Feature: Úloha na implementáciu nových funkcií alebo zlepšení.
  7. Sub-task: Podúloha, ktorá je časťou väčšej úlohy.
  8. Task Documentation: Úloha súvisiaca s dokumentáciou alebo postupmi.

Každý typ úlohy môže mať svoje vlastné špecifické vlastnosti a pracovné postupy. Napríklad typ úlohy „Bug“ môže mať iné povinné polia alebo pracovné postupy ako typ úlohy „New Feature“. Používanie rôznych typov úloh umožňuje lepšie organizovať a sledovať rôzne druhy práce v Jira.