Slovník-detail

Object

V kontexte Jira, „objekt“ sa zvyčajne odkazuje na jeden z viacerých typov položiek, ktoré sú súčasťou systému Jira.

V kontexte Jira, „objekt“ sa zvyčajne odkazuje na jeden z viacerých typov položiek, ktoré sú súčasťou systému Jira.

Tieto položky, alebo „objekty“, predstavujú záznamy alebo entitné jednotky, ktoré uchovávajú informácie o rôznych aspektoch projektu, úloh a práce tímu. Tu sú niektoré z najčastejších typov objektov v Jira:

  1. Issue (úloha): Issue je základnou jednotkou práce v Jira a predstavuje konkrétnu úlohu, problém, požiadavku na zmenu alebo inú pracovnú položku, ktorá sa má sledovať a riadiť v rámci projektu.
  2. Project (projekt): Projekt je kontajner, ktorý obsahuje rôzne úlohy, dáta a konfigurácie súvisiace s konkrétnym projektom alebo iniciatívou.
  3. Board (nástenka): Board je vizuálny nástroj, ktorý zobrazuje úlohy zodpovedajúce definovaným kritériám, ako sú napríklad stav, typ alebo priradenie. Board môže byť Kanban Board, Scrum Board alebo iný typ nástenky.
  4. Workflow (pracovný postup): Workflow je sada definovaných pravidiel a stavov, ktorými prechádzajú úlohy od ich vytvorenia až po ich dokončenie alebo uzavretie.
  5. User (užívateľ): Užívateľ je osoba, ktorá má prístup k systému Jira a môže vytvárať, upravovať alebo sledovať úlohy a projekty.
  6. Comment (komentár): Komentár je textová poznámka alebo správa, ktorú používatelia môžu pridať k úlohe na zdieľanie informácií alebo diskusiu.

Tieto objekty tvoria základnú štruktúru a funkčnosť systému Jira a umožňujú používateľom efektívne riadiť a sledovať svoje projekty, úlohy a prácu tímu. Každý objekt má svoje vlastné vlastnosti, správanie a možnosti manipulácie, ktoré umožňujú používateľom efektívne spravovať ich pracovné prostredie.