Blog
22. januára 2019 Július Presinszky

Nástenky v Jira jednoducho

Prispôsobte si vašu nástenku v Jira jednoducho.

Nástenka/Dashboard je prvý prístupový bod, ktorý vidí používateľ po prihlásení sa do Jiry. Nástenky slúžia na zobrazenie rôznych prehľadov/grafov, ktoré vám lepšie pomôžu organizovať svoju prácu. Podľa vašich požiadaviek je možné v Jire vytvoriť:

 • jednu nástenku pre jeden projekt
 • niekoľko násteniek pre jeden projekt
 • jednu nástenku pre viacero projektov
 • súkromnú nástenku pre každého používateľa, s jeho/jej úlohami.

Vytvorenie Nástenky

Po prvom prihlásení do Jira používateľ vidí tzv. systémový dashboard – tento je definovaný administrátormi.

Používateľ si môže vytvoriť vlastné, tak že si otvoria napr. systémovú nástenku a v pravo hore kliknú na znak  a v menu zvolia „Create Dashboard“

Na nasledujúcej stránke špecifikujeme

 • názov nástenky,
 • popis nástenky,
 • či chceme prázdnu nástenku alebo skopírovať existujúcu
 • zaradenie medzi obľúbené
 • nastaviť zdieľanie – zdieľanie sa nastavuje rovnako ako pri filtroch (viď vyššie)

Po kliknutí na ADD sa otvorí naša nová nástenka a po kliknutí na Edit layout môžeme editovať rozloženie na našej nástenke (1stlpec, 2 stlpce, 3 stlpce). Ďalším krokom je pridávanie gadgetov na nástenku.

Gadgety

Gadgety nám umožňujú prispôsobiť informácie, ktoré sa zobrazujú na nástenkách v aplikácii Jira. Každý gadget sa da konfigurovať – buď je za ním filter, ktorý rozhoduje aké dáta sa zobrazia alebo (v prípade gadgetu Activity stream) zvolíte projekt ktorého údaje chcete vidieť. Gadget vieme pridať tak, že si otvoríme dashboard a ak sme jeho vlastníkom, v pravej hornej časti máme možnosť „Add Gadget“. Na nasledujúcej obrazovke zvolíme, ktorý gadget chceme pridať.

Najpoužívanejšie gadgety:

 • Activity stream – môžete vidieť poslednú aktivitu vo vašej inštancii (dá sa obmedziť na projekt(y))
 • Assigned to Me – zobrazuje všetky nevyriešené úlohy, kde ste riešiteľ (assignee)
 • Created vs. Resolved Chart – počet vytvorených úloh vs. počet vyriešených úloh za definovaný časový interval (napr. posledných 30 dní)
 • Filter Results – zobrazuje výsledky vybraného filtra na nástenke – vieme určiť ktoré polia sa zobrazujú
 • Issue Statistics – úlohy zo špecifického projektu alebo filtra, zoskupené podľa používateľom definovaného poľa (napr. podľa priority, riešiteľa)
 • PIe Chart – zobrazuje úlohy z filtra alebo projektu, zoskupené podľa užívateľom definovaného poľa vo forme koláčového grafu
 • Two dimensional Filter Statistics – zobrazuje štatistické dáta v konfigurovateľnom tabuľkovom formáte. Vstupom pre tento gadget je filter. Napr. vytvoríte filter, ktorý obsahuje  všetky úlohy z konkrétneho projektu. Môžete nastaviť gadget aby zobrazoval štatistiku na tejto kolekcii úloh v tabuľke, kde v riadkoch bude status úlohy a v stĺpcoch priradený riešiteľ.
 • Watched Issues – zobrazuje všetky úlohy, kde ste watcher(sledovateľ)

 

Každý z gadgetov má svoju konfiguráciu, kde vieme nastaviť vstupné dáta, ktoré sa majú zobrazovať (väčšinou vyžadujú uložený filter). V konfigurácii gadgetov možnosť nastaviť, aby sa aktualizovali zobrazované hodnoty každých 15min bez nutnosti obnovenia stránky v prehliadači.

Popisané gadgety su vstavané, niektoré add-ony (zo stranok marketplace.atlassian), rozširujú počet gadgetov. Príkladom takýchto add-onov sú: Tempo, EazyBI alebo Search fields gadget.

 

Július Presinszky

Atlassian konzultant

 

Podobné projekty