Aplikácie
14. júna 2021 Peter Borhy

Search fields gadget

Hľadanie v Jira nikdy nebolo ľahšie. Precízne vyhľadávanie priamo na dashboarde.

Vyhľadávajú vaši Jira používatelia v konkrétnych tiketoch? Hľadajú len tikety v určitom stave, majetok v inventári, faktúry?

Poskytnite im jednoduchý prehľad na dashboarde s maximálne tromi poľami.

Podmienky zadané do polí sa skombinujú s preddefinovaným Jira filtrom, v tomto formáte: Filter JQL AND (A alebo B alebo C). Používateľ bude presmerovaný na konkrétny tiket alebo navigátor.

Vyskúšajte si našu Appku

Vyskúšajte si našu Appku

Áno, poskytujeme! Ponúkame vám aj ukážku fungovania aplikácie cez videohovor. Vášmu správcovi pomôžeme pri konfigurácii. A ak narazíte na nejaké problémy, môžete odoslať svoj tiket prostredníctvom nášho portálu podpory.

Vaše tikety v systéme Jira budú obohatené o úžasné funkcie pridaním vlastných vyhľadávacích polí a prezentácie tiketov na ovládacom paneli.

  • Presné vyhľadávanie môžete vykonávať na zdieľanom ovládacom paneli
  • Aplikácia Search Fields Gadget vám prináša niekoľko funkcií, ktoré vám môžu pomôcť urobiť viac rýchlejšie
  • Konfigurácia je skutočne jednoduchá

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Existuje mnoho prípadov, v ktorých možno Search Fields Gadget použiť. Uvedieme tri príklady:

  • Finančné oddelenie vyhľadáva a skúma skupinu nezaplatených faktúr, ktoré musia byť uhradené do aktuálneho dátumu.
  • Oddelenie IT používa našu aplikáciu na rýchle zobrazenie hardvérových prostriedkov pridelených konkrétnemu používateľovi.
  • Vývojár vyhľadáva kritické chyby, ktoré mu boli pridelené a ktoré ešte neboli vyriešené.

Máte otázku? Prejdite na portál podpory.

 

 

 

Odporúčané aplikácie

GeoData for Jira

Uľahčite si vo firme prácu vizualizáciou dát vďaka našej aplikácii

Natural Searchers for Jira

Prirodzené usporiadanie a štatistické hodnoty pre textové polia

Page Tree as Process Map for Confluence

Zobrazí hierarchiu stránok ako mapu procesu